PREVENTIE

Ondersteun de volksgezondheid en gezondheidspreventie met efficiënte samenwerking tussen alle betrokkenen partijen.

National & Regional Healthcare Authority
Public Health and Social Care Provider
Primary Care & General Practitioner

De ontwikkeling van een preventiebeleid dat de zelfstandigheid en het welzijn bevordert, heeft aan belang gewonnen in de wereld van de gezondheidszorg. Een preventiebeleid, dat daarnaast mensen aanmoedigt om zich meer proactief met hun gezondheid en welzijn bezig te houden, staat centraal in de visie van veel landen. Zij hebben de duidelijke intentie om een duurzaam welzijn te garanderen en op lange termijn de noodzaak om gebruik te maken van de gezondheidszorg te verminderen. Dedalus biedt een aantal oplossingen om gezondheidspreventie, zowel direct op personen gericht als indirect, te ondersteunen en zorgt voor coördinatie en efficiëntie tussen alle betrokkenen.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

De focus van gezondheidszorginstanties ligt bij de identificatie en de aanpak van risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de bevolking. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan groepen met een hoger risico.

Om hun missie te vervullen, gebruiken deze instanties epidemiologische hulpmiddelen, nemen ze initiatieven voor het verstrekken van informatie en gezondheidseducatie, en voeren ze audits uit om strikte naleving van de gezondheidsregels te garanderen.

Instanties en lokale gezondheidsautoriteiten hebben een gemakkelijke, intuïtieve oplossing nodig om deze opdracht tot een goed einde te brengen. We bieden meer dan 180 operationele procedures die speciaal zijn gecreëerd om dergelijke activiteiten uit te voeren.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

De integratie van medische patiëntendossiers van huisartsen levert aanzienlijke voordelen op bij de implementatie van screening campagnes: van de samenwerking bij de selectie van de doelgroep tot de feedback met informatie en uitkomsten.

Onze oplossingen betrekken huisartsen volledig bij het proces en bevorderen zowel de verbetering van de respons op campagnes als het patiëntbeheer.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser