ANALYTISCHE BEDRIJFSINFORMATIE

Stimuleer verbetering met intelligente analyses. Implementeer voorspellende en voorschrijvende analytische hulpmiddelen om de doeltreffendheid en efficiëntie van jouw diensten te verbeteren.

National & Regional Healthcare Authority
Public Health and Social Care Provider
Private Health and Social Care Provider
Primary Care & General Practitioner

In een steeds complexere, snel veranderende sector als de gezondheidszorg is de rol van speciale oplossingen, die intelligentie bieden aan alle gebieden van organisaties, van cruciaal belang.

Om deze reden biedt Dedalus een breed scala aan oplossingen, die organisaties en hun personeel kunnen ondersteunen om het potentieel van data-analyse en informatie te benutten om de resultaten te presenteren via prestatiecontroles en effectieve ondersteuning bij het nemen van beslissingen.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

De doeltreffendheid van medische zorg wordt gewoonlijk gemeten met behulp van de zogenoemde ‘Quadruple Aims’ voor hoogwaardige zorg:

  • het verbeteren van de ervaring van patiënt en mantelzorger.
  • het verbeteren van de volksgezondheid.
  • verlaging van de kosten van gezondheidszorg per hoofd van de bevolking.
  • verbetering van het arbeidsleven van zorgverleners.

We kunnen voldoen aan de behoefte van gezondheidsinstellingen aan analyse, statistieken en rapportage op administratief en klinisch gebied. Dit innovatieve product werd ontworpen om het potentieel van data-analyse en presentatie van informatie te benutten, en tegelijkertijd uitstekende prestaties en effectieve ondersteuning te verkrijgen bij het nemen van beslissingen.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

De doeltreffendheid van medische zorg wordt gewoonlijk gemeten met behulp van de zogenoemde “Quadruple Aims” voor hoogwaardige zorg:

  • het verbeteren van de ervaring van patiënt en mantelzorger.
  • het verbeteren van de volksgezondheid.
  • verlaging van de kosten van gezondheidszorg per hoofd van de bevolking.
  • verbetering van het arbeidsleven van zorgverleners.

We kunnen voldoen aan de behoefte van gezondheidsinstellingen aan analyse, statistieken en rapportage op administratief en klinisch gebied. Dit innovatieve product werd ontworpen om het potentieel van gegevensanalyse en presentatie van informatie te benutten en tegelijkertijd uitstekende prestaties en doeltreffende ondersteuning bij het nemen van beslissingen te verkrijgen.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Onze oplossing ondersteunt de klinische bewaking van het Covid-fenomeen door middel van gegevens uit vragenlijsten, die vooraf worden gescreend. De geboden analyse maakt het mogelijk om voor elk type patiënt de voortgang van het fenomeen te evalueren.

OpenHealthConnect

Verbonden gezondheids- en zorgsystemen bouwen: Diensten integreren met bruikbare data

Lees meer

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser