PROJECTIMPLEMENTATIE

Onze missie is om organisaties te ondersteunen op het gebied van advies, management en implementatie van transformatieprojecten. Wij zorgen ervoor dat uw projecten waarde opleveren.

Samenwerking gedurende het leveringstraject

Dedalus heeft een degelijke projectaanpak, die herhaalbaar is in alle zorgomgevingen en is afgestemd op de specifieke kenmerken van elke zorgomgeving. Onze aanpak is gebaseerd op industrienormen (PRINCE2 / MSP) en op de collectieve ervaring van honderden succesvolle implementaties van kritische zorgoplossingen binnen het gehele Zorgcontinuüm in meerdere landen.

Het digitaliseren van de gezondheidszorg gaat over meer dan alleen technologie. Het gaat om zowel technische als adaptieve veranderingen.

De implementatiebenadering van Dedalus voorziet een nauwe samenwerking met de klinische en operationele leiding en de medewerkers van de organisatie om de mogelijkheden voor het transformeren van diensten te identificeren. Wij werken dagelijks samen als één team om het project te plannen en uit te voeren:

  • operationele efficiëntie
  • klinische doeltreffenheid
  • vertrouwen van de klant
  • innovatie en acceptatie.

Onze benadering garandeert een sterke focus op:

  • de identificatie, betrokkenheid en inzet van alle betrokkenen die nodig zijn om het programma tot een succes te maken. Met name de betrokkenheid van het klinisch team is van fundamenteel belang voor het welslagen van elk programma.
  • veiligheid, waarbij elke gebruikte oplossing klinisch veilig is.
  • de transformatie en procesveranderingen, waarbij de nieuwe werkwijzen worden bevestigd en een bedrijfsveranderingsplan wordt vastgesteld.
  • de voordelen van de nieuwe werkwijzen worden omschreven in een plan voor de verwezenlijking van de voordelen.

We gebruiken een geïntegreerde methodologie, die aan de ene kant flexibel is en aan de andere kant gebaseerd op beproefde standaards. Dit maakt het mogelijk de implementatiebenadering aan te passen aan de behoeften van de klant, terwijl de voordelen van een gestandaardiseerde benadering van het implementatieproces behouden blijven. We streven ernaar om de implementatie te starten vanaf het vertrekpunt van de klant om vanaf dag één meerwaarde te leveren.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser