Advies

Onze consultants helpen u strategieën uit te stippelen die uw organisatie voorbereiden op de uitdagingen van de digitale transformatie.

ADVIESDIENSTEN VOOR DE DIGITALE TRANSFORMATIE VAN ZORGORGANISATIES 

De vraag naar zorg en de capaciteit die daarmee gepaard gaat, zijn snel groeiende uitdagingen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd. Om de duurzaamheid van de zorg het hoofd te bieden, werken zorgorganisaties en opdrachtgevers aan grote transformatieprogramma’s, waarbij zorgverleners worden geconsolideerd in grotere, genetwerkte entiteiten, nieuwe zorgmodellen worden gecreëerd en het zwaartepunt wordt verlegd van het beheer van acute ziekten naar voornamelijk het behoud van een goede gezondheid en de beheersing van chronische aandoeningen.

De ziekenhuizen leggen zich toe op acute, complexe en zeer zieke patiënten en verschuiven bepaalde intramurale diensten naar ambulante voorzieningen of thuiszorg. De Covid-19-pandemie heeft bovendien als een katalysator gewerkt voor een blijvende opschaling van virtuele zorg.

Digitale transformatie van de gezondheidszorg

Ziekenhuizen bevinden zich op een kruispunt: hoge kwaliteit en productiviteit leveren met beperkte middelen. Om de toenemende vraag naar zorg en de zorgcapaciteit aan te pakken, ontwikkelde de overheid in Denemarken een strategisch, modern en digitaal ziekenhuismodel waarin nieuwe zorgmodellen, een aanpak voor het beheer van de volksgezondheidsbeheer en preventie zijn opgesteld.

De ziekenhuizen van de toekomst zullen er heel anders uitzien, met een verschuiving van bepaalde intramurale diensten naar virtuele of online diensten, ambulante voorzieningen of thuiszorg. De ziekenhuizen zullen hierbij het domein van acute, complexe en zeer zieke patiënten worden.

Ter ondersteuning van deze transformaties legde het Deense ministerie van Volksgezondheid in zijn strategie voor digitale gezondheid 2018-2022 “Eén veilig en samenhangend gezondheidsnetwerk voor iedereen” als nationale beleidsprioriteit vast. Het verwachtte dat alle zorgverleners tegen 2022 een kernniveau van digitalisering zouden hebben bereikt.

Dedalus Consulting helpt gezondheidszorgorganisaties bij een succesvolle planning en uitvoering van hun digitale programma’s, om een meetbare verbetering van de efficiëntie, doeltreffendheid en kwaliteit van patiëntenzorg te verkrijgen.

Van het ontwikkelen van een digitale strategie tot de ondersteuning van de implementatie ervan, van de analyse van bestaande zorgtrajecten tot de definitie van een toekomstig operationeel model en actieplan, van project scoping en business case definitie tot de ondersteuning van de implementatie van use cases. We bieden diensten om uw organisatie te helpen bij het plannen en uitvoeren van de transformatie, en om een duurzame toepassing van digitale oplossingen te bevorderen.

Onze methodologie richt zich op de vijf dimensies van de zogenoemde Transformatiediamant:

 • Mensen en organisatie
 • Cultuur, gedrag en waarden
 • Herontwerp van processen en diensten
 • Managementsystemen en -maatregelen
 • Digitale informatie en tools

Onze leidende principes voor succes

Onze prioriteit is om klanten in staat te stellen hun transformatie- of optimalisatiedoelstellingen te bereiken. Daarvoor gebruiken we een aantal leidende principes:

 • We stemmen transformatieplannen en -oplossingen af op de visie en operationele capaciteiten van de klant.
 • We gebruiken beproefde adviesmethodes die gebaseerd zijn op de grondslagen van bedrijfsarchitectuur en het hergebruik van kennis en ‘best practices’.
 • Pragmatisme en efficiëntie: we passen onze aanpak aan de context van de klant aan en proberen bestaande middelen te benutten waar dat relevant is.
 • Een partnership met klanten op basis van vertrouwen en respect vormt de kern van onze cultuur om alle aspecten van verandering te orkestreren: mensen, processen en technologieën.
 • We werken samen om realistische Target Operating Models te creëren, afgestemd op operationele implementatieplannen.
 • Innovatieve strategieën berusten op een fundament dat berekend is op de toekomst.
 • We focussen ons op het leveren van vroege voordelen aan de gebruikers om excellente processen en kwalitatieve resultaten te bereiken.

Diepgaande expertise in de sector

Onze consultants hebben verschillende klinische en technologische achtergronden en combineren diepgaande kennis en expertise van de gezondheidszorg als geheel met bedrijfsprocessen en digitale technologie om onze klanten te helpen complexe uitdagingen op te lossen en hun strategische doelstellingen te realiseren.

Ze hebben ervaring met transformatieprogramma’s, waaronder Target Operating Models, procesveranderingen en -optimalisatie, beoordeling van digitale maturiteit, digitale-routekaartdefinitie, bedrijfsverandering en veranderingsimplementatie, adviesdiensten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor klinisch onderzoek, analyse en het genereren van nieuwe inzichten.

Onze diensten

Samen overwinnen we de nieuwe uitdagingen van de digitale gezondheidszorg

1. Digitale strategie en transformatie

 • Een digitale strategie en routekaart ontwikkelen voor de transformatie van zorgverstrekking, met efficiëntere en verbeterde patiëntenzorg.
 • Met de technologie kunnen we aan klinische en operationele doelstellingen voldoen, zoals de optimalisatie van zorgtrajecten, het aanbieden van nieuwe zorgmodellen en het verhogen van de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de patiënt.
 • Realiseer de voordelen van uw investering in digitale transformatie.

2. Bedrijfsverandering en -aanvaarding

 • Ontwerp en implementeer veranderingsstrategieën en -plannen om ervoor te zorgen dat alle veranderingen voordeel opleveren en aansluiten op uw strategie en doelstellingen.
 • Herontwerp en optimaliseer uw bedrijfsprocessen om stapsgewijze verbeteringen in prestaties te realiseren en digitale maturiteit te maximaliseren.
 • Zet transformatienetwerken op om te focussen op de menselijke kant van de veranderingen. Effectieve betrokkenheid van medewerkers is van cruciaal voor het succes van elk transformatieprogramma, en onze Change Network-benadering zorgt ervoor dat medewerkers van elk niveau of specialisme op de eerste plaats staan bij ontwerp en implementatie.
 • Ontwikkel de vereiste vaardigheden in teams om een cultuur van continue verbetering en technologie-aanvaarding te stimuleren.

3. Continue verbetering en optimalisatie

 • Zorg ervoor dat uw organisatie toegang heeft tot de best mogelijke processen, ervaringen en resultaten dankzij voortdurende optimalisatie op de gebieden met hoge prioriteit.
 • Haal optimale waarde uit uw technologie-investeringen via beproefde methoden voor procesverbetering en ‘best practices’.
 • Identificeer mogelijkheden voor data-gestuurde trajecten die mensen, processen en technologie vooruit helpen.

4. Innovatie en inzichten

 • Bouw op een nieuwe generatie open-dataplatformen om creatieve, uiterst gepersonaliseerde en schaalbare oplossingen te ontwerpen met behulp van design thinking-technieken.
 • Haal meerwaarde en nieuwe inzichten uit gebruikersprofielen.
 • Beoordeel en definieer gegevensexploitatie op basis van een solide business case.
 • Geef vorm aan realtime Advanced Analytics-functies om nauwkeurige inzichten te leveren en klanten te ondersteunen bij het overstappen van reactieve naar proactieve planning en besluitvorming.

Waarom Dedalus Consulting?

Als partner helpen we de gezondheidszorg van onze klanten vooruit en ondersteunen we hen bij de realisatie van hun doelstellingen en visie.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser