Dedalus og Ascom indgår forpligtende udviklingssamarbejde omkring digitale løsninger til det præhospitale område.

Bedre beslutningsgrundlag på tværs af den præhospitale indsats sikrer bedre behandling og kortere indlæggelsesforløb til gavn for patienten og regionerne.

Registrér og del livsvigtig patientinformation i realtid med amPHI - den præhospitale patientjournal

Er du klar til dit næste job-eventyr?

University Hospitals of Morecambe Bays NHS-hjælpefond

Sæt Fokus På: Patientforløb

Når du som udbyder af sundhedsydelser, vælger vores platform, er det et vigtig skridt på vejen til sammenhængende patientforløb (’Continuum of Care’). Platformen gør semantisk interoperabilitet baseret på åbne standarder (FHIR) mulig. Du kan skabe nyt og du kan modernisere det, du allerede har. Med Dedalus-platformen etablerer du et åbent økosystem, hvor du kan integrere nye og gamle tjenester og applikationer. (’API Economy’).

Forebyggelse
Forebyggelse

Vi sikrer, at du kan arbejde med tre spor i forebyggelsen: Lovgivning, styrkelse af patienternes handlemuligheder og immunisering. Vi har øje for både patientens og samfundets perspektiv.

Tidlig opsporing
Tidlig opsporing

I både onkologi og kardiologi er der behov for tidlig diagnose og behandling. Med vores platform, får du fleksible løsninger, der understøtter tidlig opsporing og diagnose.

Diagnose
Diagnose

Har du behov for hurtigere, prædiktive og effektive tests? For større konsoliderede laboratorier eller bedre digital patologi. Med Dedalus får du holistiske løsninger, netværk, projekterfaring og specialist-kompetencer.

Behandling
Behandling

Vælg systemer og komponenter der understøtter informationsdeling, kliniske og sygeplejemæssige vurderinger, administration af lægemidler eller fx integration med robot- eller udstyrsteknologi.

Genoptræning
Genoptræning

Du ved, at genoptræning er centralt i patientforløbet. I takt med øget forventet levetid og de deraf følgende kroniske sygdomme og handicap, er der behov for løsninger til smidig planlægning, levering og styring af både aktiviteter og ressourcer.

Opfølgning
Opfølgning

Plejeforløbet efter behandling og indlæggelse bliver bedre, når patienten er involveret, kender behandlingsplanen, og får støtte til at følge planen i hjemmet. 

Livets sidste tid
Livets sidste tid

Patienter, familie og læge støttes ofte af et tværfagligt team af specialister. De har behov for at dele kliniske, plejemæssige, psykologiske samt sociale data og for at tilgå data både på hospitalet, på plejehjemmet eller i hjemmet.

Arbejd Hos Os

Du kan være med til at forbedre kvaliteten af ​​den pleje, der leveres til patienterne, og hjælpe læger, sygeplejersker og alt sundhedspersonale til at arbejde bedre.

Kom med os

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser