Den præhospital patientjournal amPHI dækker det fulde præhospitale forløb

Læs mere her

Dedalus, vurderet af KLAS Research som en førende multiregional udbyder af elektroniske patientjournaler uden for USA

Læs mere her

Er du klar til dit næste eventyr?

University Hospitals of Morecambe Bays NHS-hjælpefond

Læs mere her

EN UNIK TILGANG: CONTINUUM OF CARE

Fra den “episodecentreret” tilgang med enkeltstående behandlinger til det sammenhængende patientforløb “Continuum of Care

DEDALUS
-PLATFORMEN

Sand integrering af tjenester og ydelser i hele det sammenhængende patientforløb “Continuum of Care” realiseres gennem en dedikeret platform, der tilbyder fuld semantisk interoperabilitet baseret på åbne standarder (FHIR), hvilket muliggør en modernisering af eksisterende applikationer og etablering af et åbent økosystem af løsninger, der bruger åbne APIer “API Economy”.

  • Forebyggelse
  • Tidlig opsporing
  • Diagnose
  • Behandling
  • Genoptræning
  • Opfølgning
  • "End of Life"
Forebyggelse
Forebyggelse

Vi identificerer primær forebyggelse i tre forskellige spor: Lovgivning, styrkelse af patientens handlemuligheder og immunisering med fokus på to perspektiver: patienten og samfundet.

Find ud af mere
Tidlig opsporing
Tidlig opsporing

Klinisk evidens viser, at der inden for onkologi og kardiologi er behov for tidlig diagnose og behandling. I ‘Continuum of Care’ er det fundamentalt, at bruge fleksible løsninger til at understøtte klinikernes muligheder for tidlig opsporing og diagnose.

Find ud af mere
Diagnose
Diagnose

Stadig hurtigere, prædiktive og effektive tests. Store konsoliderede laboratorier. Udviklingen i digital patologi. For at kunne garantere effektiviteten og sikkerheden af disse processer er der behov for holistiske løsninger, networking, projekterfaring og kompetencer.

Find ud af mere
Behandling
Behandling

Alle interessenter har behov for komponenter som understøtter informationsdeling, kliniske og sygeplejemæssige vurderinger, administrering af lægemidler og integrering med robot- eller udstyrsteknologi.

Find ud af mere
Genoptræning
Genoptræning

Genoptræning er en af de vigtigste faser i patientforløbet. Betydningen af dette øges med den betydelige stigning i forventet levetid og deraf relaterede kroniske sygdomme og handicap. “Continuum of Care” har behov for løsninger til korrekt planlægning, levering og styring af aktiviteter og ressourcer.

Find ud af mere
Opfølgning
Opfølgning

Indholdet af de aktiviteter, der udgør plejeforløbet efter behandling og indlæggelse kræver, at patienten er dybt involveret og hurtigt bliver informeret om behandlingsplanen, samt bliver hjulpet til at følge denne i hjemmet.

Find ud af mere
"End of Life"

Patienter, deres familie og læge støttes af et tværfagligt team af specialister, der kan dele kliniske, plejemæssige, psykologiske samt sociale data og tilgå disse data både på hospitalet, på plejehjemmmet og direkte i hjemmet.

Find ud af mere


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser