Opfølgning

Plejeforløbet efter behandling og indlæggelse bliver bedre, når patienten er involveret, kender behandlingsplanen, og får støtte til at følge planen i hjemmet. 

Opfølgning

Forløbet efter behandling og indlæggelse, kræver involverer ofte et bredt udsnit af sundheds- og socialfagligt personale. Patienten skal være velinformeret og så vidt muligt engageret i egen behandlingsplan. Dertil er det vigtigt at patienter og pårørende får vejledning i, hvordan de hjælper til med at gennemføre behandlingsplanen. 

For at sikre rettidig og effektiv opfølgning på behandlingen, har både patienten og de tværfaglige teams behov for en række fleksible, letanvendelige og integrerede applikationer: Fra håndtering af enheder til patientens selvmonitorering til periodisk rapportering af sundhedstilstanden, overholdelse af behandlingsvejledningen, eller compliance, og så videre. 

Afhængig af dit behov tilbyder vi både løsninger, der understøtter en effektiv digital patientrejse, samt løsninger, der er dedikeret til de tværfaglige teams specifikke aktiviteter i forskellige opfølgningssituationer. Det kan være til plejesituationer i patientens hjem via mobil support eller til opfølgning på arbejdspladsen.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser