Opfølgning

Indholdet af de aktiviteter, der udgør plejeforløbet efter behandling og indlæggelse kræver, at patienten er dybt involveret og hurtigt bliver informeret om behandlingsplanen, samt bliver hjulpet til at følge denne i hjemmet.

Opfølgning

Indholdet af de aktiviteter, der udgør plejeforløbet efter behandling og indlæggelse, kræver involvering af et bredt udsnit af sundhedspersonale. Patienten skal være velinformeret og om muligt også engageret i egen behandlingsplan samt vejledes i at gennemføre behandlingsplanen.

For at sikre rettidig og effektiv patientopfølgning, har både patienten og de tværfaglige teams behov for en række fleksible, letanvendelige og altid integrerede applikationer: Fra håndtering af enheder til patientens selvmonitorering til periodisk rapportering af sundhedstilstanden, overholdelse af behandlingsvejledningen og meget mere.

Fra sundhedspersonalets side skal løsningerne implementeres efter best practice sammen med en evaluering af resultaterne.

Dedalus’ tilbyder både et bredt udvalg af løsninger, der understøtter en effektiv digital patientrejse, samt løsninger, der er dedikeret til de tværfaglige teams specifikke aktiviteter i forskellige opfølgningssituationer: Dedikerede faciliteter, plejesituationer (i patientens hjem altid med mobil support) eller på arbejdspladsen med en integreret opfølgningsproces og deling af alle oplysninger.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser