VORES FREMGANGSMÅDE: Det sammenhængende patientforløb 

Vores sundhedsvæsen skal håndtere komplekse sammenhænge og forløb. Aldrende befolkning, flere kroniske lidelser og multisyge samt migration gør, at tiden er løbet fra fokus på enkeltstående sygdoms – og behandlingshændelser.

Det er vigtigt at have en helhedsorienteret tilgang, som hjælper sundhedspersonale, hospitaler og sociale institutioner med at samarbejde på tværs af patientforløbet. Informationsteknologi er afgørende for at sikre effektiv informationsoverførsel mellem behandlingsmiljøer og aktører, fra forebyggelse til end-of-life pleje. 

Softwareløsninger sikrer også, at patienter og pårørende bedre kan tage del i deres egen behandling. Dedalus tilbyder integrerede løsninger til hvert trin i det sammenhængende patientforløb – Continuum of Care. Vi sikrer jer effektiv planlægning og samarbejde samt et åbent økosystem til udvikling og tilpasning af services. 

DEDALUS-PLATFORMEN

En fuld integrering af tjenester og ydelser på tværs af Continuum of Care forløbet er muligt med Dedalus-Platformen, der tilbyder fuld semantisk interoperabilitet basteret på Open Standards (FHIR), og som muliggør en modernisering af eksisterende løsninger og som ved brug af APIer, kan aktivere et åbent økosystem af løsninger for vores kunder.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser