Sikkerhed

Sikkerhed, sundhed og beskyttelse af miljøet er vigtige og vedvarende udfordringer i en verden i forandring. For Dedalus er beskyttelse af personer og miljøet ikke kun en lovmæssig eller social forpligtelse, det er en integreret del af vores aktiviteter. Derfor tilgår vi disse forhold med samme ansvarsfølelse og lige så metodisk, som vi tilnærmer os problemer med produktkvalitet, produktivitet og omkostningseffektivitet.

Forebyggelse er det bærende element i alle vores aktiviteter. Vores firmapolitik og retningslinjer definerer vores forpligtigelse til at sørge for personers sikkerhed og beskyttelse af miljøet. Vi opretholder disse standarder ved at efterleve love og forskrifter, samarbejde med myndighederne og ved at kommunikere åbent og transparent om vores aktiviteter.

Datasikkerhed

Dedalus har en præcis strategi og en operationel plan for en sikker og veletableret IT-struktur. Formålet er at benytte et robust grundlag for sundhedsdatasikkerhed. Uafhængigt af hvilke devices Dedalus medarbejdere anvender, overvåger vi alle komponenter. Vi sikrer, at alle computere og devices er tilstrækkelig beskyttet mod avancerede cyberangreb og fjentlige hackerangreb.

Revisioner inkluderer indtrængningstest og sikkerhedschecks, der udføres jævnligt for at sikre vedvarende effektivitet.

Beskyttelse af datafortrolighed

Kunderne og deres datas sikkerhed er et fokusområde for Dedalus . Dedalus’ historik med udvikling af alle administrationssystemer og medarbejdernes viden og erfaring giver os mulighed for at reagere hurtigt, effektivt og konsekvent på de nye sikkerhedsstandarder, der udgives af GDPR.

I Dedalus mener vi, at principperne for vidensdeling og transparens er nøglen til at bygge værdier og et solidt firmarenommé. Derfor fokuserer vi på initiativer og handlinger, rettet mod produktoptimering med speciel hensyn til alle nye aspekter af datasikkerhed og forskriftsmæssige krav.

I vores vision er dette fundamentale forudsætninger for risikoforebyggende aktiviteter, der både er robuste og på forkant med udviklingen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser