amPHI PRÆHOSPITAL

Den præhospital patientjournal amPHI dækker det fulde præhospitale forløb, fra opsamlingspunkt til skadestue og indlæggelse

Det er vigtigt at kunne videregive oplysninger fra ambulancen til hospitalet, når en ambulance er til stede ved en ulykke. Med AMPHI har ambulanceredderne det rigtige værktøj, så de kan påbegynde registrering af patientdata allerede på ulykkesstedet, og under transporten til hospitalet.

Fra opsamlingstidspunkt vil AMPHI’s præhospitale patientjournal sende oplysninger om patientens tilstand og initielle behandling, fra ambulancen til skadestuen og klinikerne. Alle oplysninger om patientens tilstand registreres kontinuerligt under det præhospitale forløbe, hvilket hjælper med at sikre en bedre proces, en hurtigere diagnosticering og dermed en mere effektiv behandling.

Alle registreringer i ambulancen udføres med touch screen, og vitale værdier og andre data fra ambulancens patientovervågning overføres automatisk til AMPHI via mobilnetværket.

AMPHI er den unikke løsning på markedet, som tilbyder patienten den bedst mulige behandling gennem en tidlig, enkel og hurtig indsamling af relevante patientdata, for derefter at sende dem videre i behandlingsforløbet.

Se video om amPHI

Nuværende tilstedeværelse

Dedalus er en af de førende nordiske udbydere af unikke præhospitale softwareløsninger til sundhedssektoren. Vores fokus er at levere overlegne produkter til den præhospitale sektor såvel som til hospitaler.

Key Benefits

  • Realtids-registrering af behandlinger, medicinering og mere
  • Behandlingsretningslinier baseret på patientens tilstand og diagnose
  • Direkte adgang til patientens tidligere indlæggelsesdata
  • Nem adgang for ambulancereddere der arbejder i et turbulent miljø

Key features

  • Intuitiv touch screen for nem indtastning i ambulancen
  • Mulighed for at tilføje andre behandlingsplaner (trauma, visitation og mere)
  • Onlineløsning der kommunikerer med patientjournaler og personale på skadestuen
  • FHIR-baseret integrationsplatform der tillader avanceret integration og visninger

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser