Virksomhed

Vores mål er, at alle i sundhedsvæsenets økosystem får den støtte, der skal til for at opnå de bedst mulige resultater. 

Sundhedsvæsenets udfordringer i det 21. århundrede 

Et sundt liv er en grundlæggende menneskeret. Forskning har vist, at sundhedsydelser kun er én af mange faktorer, der påvirker vores sundhed. En persons adfærd og genetiske arv er de to vigtigste forhold til at forklare vores sundhedstilstand. Sundhedsydelserne kan kun forklare 15 % af sundhedstilstanden. 

Den digitale transformation af sundhedsvæsenets økosystem er afgørende for at nå Institute of Health Improvements fire mål (Quadruple Aim). Og det er væsentligt, at den digitale transformation tager hensyn til de faktorer, der for alvor påvirker vores sundhed. Derfor har vi fokus på at: 

  • Levere bedre sundheds- og velfærdsydelser til alle borgere og reducere sygdomsbyrden i befolkningen  
  • Øge borgernes medinddragelse i og adgang til sundhedsydelser 
  • Skærpe patienters forståelse af eget helbred og samtidig give dem mulighed for mestre egen situation 
  • Forbedre oplevelsen af sundhedsydelser for både patienter og sundhedspersonale 
  • Gøre ydelser økonomisk og miljømæssigt bæredygtige 

For at imødegå sundhedsvæsenets udfordringer har Dedalus et klart mål: 

Vi vil være den partner, der gør det muligt for alle aktører i sundhedsvæsenets økosystem at samarbejde effektivt om at levere det bedst mulige sundhedsmæssige resultat. 

Om Dedalus

Dedalus er Europas førende leverandør af software til sundhedsområdet og til diagnosticering. Vi er blandt de største i verden og har en meget stor forskning-og udviklingsafdeling. Vi samarbejder med sundhedsorganisationer i hele Nordeuropa om at levere behandling og pleje på nye måder, der muliggør bedre sundhed og trivsel som resultat af sundhedsindsatsten. Vi er eksperter i og bidrager med vores teknologiske løsninger. 

I 2016 besluttede Dedalus at fremskynde sin ekspansionsstrategi ved at fokusere på den stigende efterspørgsel på innovative og helhedsorienterede løsninger, der understøtter den digitale transformation af sundhedsvæsenets økosystem.  Takket være investeringen fra Ardian, det største private investeringsselskab i Europa og det fjerdestørste i verden, garanterer vores aktiestruktur både høj finansieringsevne og stor stabilitet. 

Vi har over 40 års erfaring med at levere sundheds-IT og -tjenester til sundhedsvæsnet i både Danmark og Holland.  Med vores stærke Europa-baserede analyse og -softwareudvikling er vi i en unik position til at gøre digital transformation mulig i sundhedsvæsenet i Nordeuropa. 

Vi er opmærksomme på de investeringer, vores kunder allerede har foretaget, og ud fra dét fokuserer vi på integration og regionale platforme og skaber interoperabilitet og fremtidssikrede IT-løsninger og økosystemer. 

Vi samarbejder med vores kunder, og vi vil udvikle de lokale kompetencer og den lokale kapacitet, i takt med at vores virksomhed vokser. 

Dedalus kort fortalt

I dag har Dedalus mere end 5.500 højtuddannede fagfolk ansat, og vi har branchens største team til analyse- og udvikling i Europa. Langt over 2.000 medarbejdere arbejder med forskning og udvikling. 

Med vores portefølje af ‘next-generation’-løsninger dækker Dedalus hele spektret af behov og krav som sundhedspersonale har, og vi leverer til over 6.100 hospitaler og 5.300 laboratorier i hele verden. 

Hos Dedalus forstår vi vigtigheden af samarbejde. Behandling og pleje er komplekst. Der er behov for levering af kontinuerlig pleje og behandling gennem hele borgerens liv. Behandlinger sker med integration af ydelser fra hele sundhedsvæsenets økosystem og med øget involvering af patienten i sin egen pleje. Sundhedsvæsenet har brug for funktioner, som understøtter telemedicin med kliniske ‘best practices’ og vidensdeling i realtid – der hvor behandlingen gives. 

Vores navn

Ifølge myten var Daidalos i 2000 f.Kr. den første kendte arkitekt i historien. Han tegnede og byggede paladset i Knossos: en imponerende bygning, med en fantastisk labyrint. Labyrinten symboliserer jagten på velstand og en søgen efter viden. 

I 1220 e.Kr. stod den første gotiske katedral færdig i Chartres (Frankrig). Denne fantastiske bygning indeholder også en labyrint, som symboliserer jagten på viden. 

Vores virksomhed hedder Dedalus. Dedalus er den latinske stavemåde for Daidalos – det universelle sprog i Europa og Mellemøsten i mere end 1.500 år. 

Dedalus stræber efter at skabe et fællesskab, som på grundlag af vores kunders erfaring og ekspertise og vores teams kompetencer sammen fremmer viden og tackler udfordringerne i det moderne sundhedsvæsen. 

Vores passion og mission kommer til udtryk i vores softwarebaserede løsninger, der gør det muligt for sundhedspersonalet at opbygge og dele klinisk viden. 

Hver eneste dag bestræber vi os på at gøre mere for at hjælpe pleje- og sundhedspersonale med at levere bedre behandling og pleje til deres målgrupper. 

Life flows through our software

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser