ESG

Environmental, Social and Governance (Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) (ESG)

Hos Dedalus er vi dybt engageret i at udvikle retningslinier som understøtter bæredygtighed i forbindelse med det arbejde, vi udfører med vores kunder, medarbejdere og samfundet generelt. For Dedalus betyder bæredygtighed – gennem ansvarlig ledelse i alle vores forretningsaktiviterer – at afstemme økonomiske og miljømæssige politikker og understøtte krav frs det omkringliggende samfund.

For Dedalus er der konstant fokus på bæredygtighed, ansvarsbevidst virksomhedsadministration, velfærd, sikkerhed og lige muligheder for medarbejdere samt respekt for miljøet og førsteklasses resultater for vores kunder.

MILJØ

Vi er af den opfattelse, at den digitale transformation af sundhedsvæsenets økosystem skal respondere positivt på miljømæssige problemer og samtidig imødekomme Quadruple Aims.

For kontinuerligt at kunne behandle den store mængde data som sundhedssektoren genererer, skal infrastrukturen, der er af afgørende betydning for den kontinuerlige leverance af sundhedsydelser, kunne tilegne sig nyeste teknologi, som eksempelvis hybrid-cloud. Dette skaber værdi for patienter, klinikere og forskning. Endvidere er kontinuitet et grundlæggende krav ved enhver kritisk behandlingsaktivitet, – dette er det nu muligt at sikre ved hjælp af 5G-netværket og indtænkning af øget cybersikkerhed i designet af digitale løsninger.

Dedalus tager denne vision til sig og har opbygget en strategi for at bidrage til planen for en sund planet ved at reducere den CO2-udledning, der genereres af sundhedssektorens IT.

SOCIALT

Dedalus har faste rutiner for undervisning og mangfoldighed, og der anvendes forskellige profitdelende planer.

Dedalus har engageret sig i at fremme inklusion og mangfoldighed med kvinder i flere ledende positioner. Med hensyn til det etiske kodeks har Dedalus forpligtet sig til at forhindre enhver diskriminerende adfærd.

Vi tror på lige muligheder for vores medarbejdere.

For os er det vigtigt, at udvikle vores medarbejderes færdigheder med henblik på at skærpe vores tankegang og holde vores viden opdateret, således at vi kan skabe ekstra værdi for vores kunder. Til det formål, har vi oprettet Dedalus Academy. Akademiet er en platform, hvor medarbejdere kan få adgang til webinarer om specifikke emner med relation til deres arbejde. Vi udvider konstant antallet af kurser omhandlende både tekniske, forretningsmæssige og sundhedsspecifikke emner.

Dedalus sørger for, at medarbejderne har det godt, og vi tilbyder forskellige sundheds og sikkerhedsydelser, som f.eks. en sundhedsforsikring. Vi har desuden udfærdiget særlige politikker for at understøtte fundamentet for en sund og sikker arbejdsplads.

I den første tid af COVID-19-pandemien arbejdede vi på at fremskaffe alle de nødvendige værktøjer og redskaber, der kunne sætte vores medarbejdere i stand til at arbejde på afstand og fortsat understøtte vores kunder. Det er vigtigt for os, at være tæt på vores kunder og bidrage til, at de kan yde den optimale pleje og behandling i en vanskelig tid.

Vi har investeret i et omfattende transformationsprojekt og et nyt informationssystem, der kan forenkle og harmonisere vores interne processer og forbedre kvaliteten af vores kundespecifikke ydelser. Ny generation af digitale samarbejdsværktøjer, smidige procedurer og et nyt service managment system vil hjælpe vores personale med at fokusere på værdiøgende aktiviteter overfor vores kunder. Takket være en forbedret forretningsdatamodel, vil analyser i realtid hjælpe alle medarbejdere med at styre de daglige opgaver mod vores mål og øge driftseffektiviteten og forkorte rapporteringstiden.

For nylig blev Dedalus en del af COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare Informatics Industry). Vi deltager i sammenslutningens aktiviteter, hvor vi bidrager med vores færdigheder, viden og erfaring på tværs af Continuum of Care for at hjælpe europæiske institutioner, lande og indbyggere med at navigere effektivt i den digitale transformation af sundhedssektoren.

LEDELSE

Dedalus har et sæt overordnede standard retningslinjer vedrørende virksomhedsledelse som f.eks. implementering og opdatering af Model 231, det etiske kodeks samt udnævnelse af en compliance ansvarlig. For at garantere cybersikkerhed overholder Dedalus GDPR, virksomheden er blevet ISO 27001-certificeret og har implementeret et Ledelsessystem for informationssikkerhed (Information Security Management System (ISMS)).

Dedalus fokuserer i sine aktiviteter på kvalitet og ansvarlighed over for kunderne, og det er baggrunden for vores ISO13485-godkendelse.

Dedalus er overbevist om, at virksomheder, der opnår fine ESG-resultater, har bedre muligheder for at imødegå fremtidige risici. De er bedre til at se muligheder og er mere villige til at engagere sig i langvarig strategisk tænkning, der fokuserer på langsigtet værdiskabelse. Vores ambition er at øge vores positive, sociale påvirkning af alle interessenter ved effektivt at kombinere de bedste ESG best practice i alle vores enheder.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser