Innovation

Transformere sundhedssektoren gennem innovation

Hos Dedalus fremmer vi passioneret en innovativ tankegang, som vi har mulighed for at afprøve i flere internationale sammenhænge og hurtigt bringe løsninger til markedet i stor skala.

For Dedalus betyder innovation at engagere plejere, klinikere, sundhedspersonale, sundhedsvæsenets beslutningstagere, patienter og borgere. Sammen kan vi forstå og iscenesætte den digitale transformation mod nye mere omfattende økosystemer i sundhedsvæsenet, og således opnå bedre resultater, forbedre patientoplevelsen, forbedre klinikernes oplevelse og reducere sundhedsomkostningerne.

En innovativ kultur er afgørende for Dedalus. Gennem innovation er vi fokuseret på at opnå og vedligeholde en førerposition inden for digital sundhed. Denne kultur er det fundament, der muliggør en konstant fornyelse.

En innovativ kultur har altid plads til kreativitet, empati og frihed, hvis den afbalanceres med disciplin og individuelt ansvar. Det kræver beslutsomhed, vedholdenhed og hårdt arbejde, men det er et af hovedelementerne i Dedalus organisationen.

Aristoteles sagde engang: ”Vi er hvad vi gentagne gange gør”. En firmakultur er grundlæggende summen af alle fremgangsmåder, processer, vaner, værdier, strukturer, mål og naturligvis de personer som udgør organisationen.

Hos Dedalus hylder vi alle disse aspekter og tilskynder til en innovativ tilgang i alle vores handlinger.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser