Behandling

Alle interessenter har behov for komponenter som understøtter informationsdeling, kliniske og sygeplejemæssige vurderinger, administrering af lægemidler og integrering med robot- eller udstyrsteknologi.

Behandling

Behandlingsfasen i “Continuum of Care” repræsenter kernen i processen og foregår for det meste på ambulatorier eller under indlæggelser, hvor den samlede indsats fra alle involverede aktører er kritisk: fra patienten til læger, sygeplejersker og alt øvrigt klinisk personale, alle er vigtige med henblik på en hurtig og effektiv behandling. I denne fase er det afgørende at have løsninger, der reelt understøtter de forskellige specifikke behov.

Dedalus tilbyder en bred vifte af løsninger, der spænder fra elektroniske patient journaler, elektronisk administration af recepter, administration af medicin og operationsstuer. For hver løsning er brugervenlighed, pålidelighed, vejledning og fuldstændighed nøglefaktorer i effektiv understøttelse af sundhedspersonalets daglige arbejde. Værktøjer der forenkler og sikrer arbejdsgangen, så sundhedspersonalet kan bruge mest mulig tid på patienterne og værdiskabende aktiviteter.

Skræddersyede værktøjer, der sammen med integration af unik robotteknologi understøtter sundhedspersonalets daglige arbejdsopgaver, muliggør at Dedalus effektivt kan understøtte medicin lifecycle management for kemoterapi.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser