Behandling

Vælg systemer og komponenter der understøtter informationsdeling, kliniske og sygeplejemæssige vurderinger, administration af lægemidler eller fx integration med robot- eller udstyrsteknologi.

Behandling

Behandlingsfasen er kernen i “Continuum of Care”. Her er samarbejdet mellem læger, sygeplejersker, andre klinikere, ambulancepersonale og patienter afgørende for en hurtig og effektiv behandling. Dedalus tilbyder en bred vifte af brugervenlige og pålidelige løsninger, herunder elektroniske patientjournaler, elektronisk receptadministration, medicinadministration og administration af operationsstuer. Løsningerne hjælper med at forenkle og sikre arbejdsgangen for sundhedspersonalet, så de kan bruge mere tid på patienterne.  

Vi tilbyder også flere skræddersyede værktøjer og integration af robotteknologi så vi fx kan hjælpe dig og understøtte medicin lifecycle management i relation til kemoterapi. 


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser