WEBSTED BRUGERBETINGELSER

Brugerbetingelser for Dedalus Spa’s Websted

Juridiske oplysninger & Meddelelser
Webstedets ejer, aftale om Brugerbetingelser

Disse vilkår og brugerbetingelser (“Brugerbetingelser”) gælder for Dedalus’ websted på adressen www.Dedalus.com, og alle websteder knyttet til Dedalus.com af Dedalus, virksomhedens datterselskaber og associerede organisationer, herunder Dedalus-websteder verden over (samlet benævnt “Webstedet”). Webstedet ejes af Dedalus Spa. (“Dedalus”) og virksomhedens licensgivere. NÅR DU BENYTTER WEBSTEDET, ACCEPTERER DU DISSE BRUGERBETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DEM, SKAL DU IKKE BRUGE WEBSTEDET.

Dedalus forbeholder sig, til enhver tid og efter eget skøn, ret til at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse Brugerbetingelser Det er dit ansvar regelmæssigt at kontrollere, om disse Brugerbetingelser er blevet ændret. Din fortsatte anvendelse af Webstedet efter meddelelsen om ændringer vil betyde, at du accepterer og godkender ændringerne. Så længe du overholder disse Brugerbetingelser, tildeler Dedalus dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret til at gå ind på og benytte Webstedet.

 

Indhold

Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, illustrationer samt computerkode (samlet benævnt “Indhold”), herunder, men ikke begrænset til design, struktur, valg, koordinering, udtryk og arrangement af sådant indhold, der findes på Webstedet, ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til Dedalus og er beskyttet i henhold til lov om vareudstyrsmærker, ophavsret, patenter og varemærker, andre immaterielle ejendomsrettigheder samt unfair konkurrence.

Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i disse Brugerbetingelser, må ingen del af Webstedet og intet Indhold kopieres, gengives, genpubliceres, uploades, anbringes, vises offentligt, kodes, oversættes, sendes eller distribueres (herunder “spejling”) til en anden computer, server, websted eller andet medie med henblik på offentliggørelse, distribuering eller kommercielle aktiviteter uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Dedalus.

Du må bruge oplysningerne om Dedalus’ produkter og services (som f.eks. dataark, artikler i videnbasen samt lignende materialer) i det omfang, at Dedalus har gjort dem tilgængelige til download fra Webstedet, forudsat at du (1) ikke fjerner bemærkninger om ejendomsret på noget sprog i alle kopier af sådanne dokumenter, (2) udelukkende benytter sådanne oplysninger til personligt, ikke-kommercielt formål, og at du ikke kopierer eller offentliggør sådanne oplysninger på en netværkstilsluttet computer eller sender dem til et medie, (3) ikke foretager ændringer af sådanne oplysninger, samt (4) at du ikke foretager yderligere repræsentationer eller udsteder garantier til sådanne dokumenter.

 

Din brug af Webstedet

Du må ikke bruge funktioner som “dybe links”, “page-scrape”, “robot”, “spider” eller andre automatiske enheder, programmer, algoritmer eller metodik eller nogen lignende eller tilsvarende manuel proces til at få adgang til, hente, kopiere eller overvåge nogen del af Webstedet eller Indholdet eller på anden vis gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Webstedet eller Indholdet for at få adgang til eller forsøge at få adgang til materialer, dokumenter eller oplysninger, der ikke er gjort umiddelbart tilgængelige via Webstedet. Dedalus forbeholder sig ret til at blokere enhver form for sådan aktivitet.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller funktion på Webstedet eller andre systemer eller netværk, der har forbindelse til Webstedet eller til en Dedalus-server eller til en service, der tilbydes på eller via Webstedet, ved hacking, hacking af adgangskoder eller på anden ulovlig vis.

Du må ikke undersøge, scanne eller teste sårbarheden af Webstedet eller noget netværk, der har forbindelse til Webstedet, ligesom det ikke er tilladt bryde sikkerheds- eller godkendelsesprocedurer på Webstedet eller på et netværk, der har forbindelse til Webstedet. Du må ikke udføre reverse lookup, spore eller forsøge at spore kildeoplysninger om en bruger eller en besøgende på Webstedet eller om en kunde hos Dedalus, herunder en Dedalus-konto, der ikke ejes af dig, eller på nogen måde udnytte Webstedet eller en service eller oplysning, der gøres tilgængelig eller tilbydes på eller via Webstedet, hvis formålet er at afsløre sådanne oplysninger, herunder men ikke begrænset til, personlig identifikation eller oplysninger ud over dine egne oplysninger, der findes på Webstedet.

Du accepterer, at du ikke vil foretage dig noget, der i urimelig eller uforholdsmæssig stor grad kan påvirke Webstedets infrastruktur eller Dedalus’ systemer eller netværk, eller andre systemer eller netværk, der har forbindelse til Webstedet eller til Dedalus.

Du accepterer, at du ikke vil benytte en enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre Webstedets korrekte funktion eller en transaktion, der udføres på Webstedet, eller en anden persons brug af Webstedet.

Du må ikke forfalske sidehoveder eller på anden vis manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af meddelelser eller data, som du sender til Dedalus på eller via Webstedet eller via en tjeneste, der tilbydes på eller via Webstedet. Du må ikke foregive, at du er, eller at du repræsenterer en anden, og du må ikke udgive dig for at være en anden person eller juridisk enhed.

Du må ikke anvende Webstedet eller Indholdet til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse Brugerbetingelser eller muliggøre ulovlig aktivitet eller anden aktivitet, der krænker Dedalus’ eller andres rettigheder.

 

Konti, adgangskoder og sikkerhed

Visse funktioner eller tjenester, der tilbydes på eller via Webstedet, kan gøre det nødvendigt, at du opretter en konto (herunder opsætning af et Dedalus-ID og en adgangskode). Du har det fulde ansvar for at opretholde fortroligheden af dine oplysninger på din konto, herunder din adgangskode, samt for enhver aktivitet der, der måtte vedrøre din konto som følge af, at du ikke har sikret, at disse oplysninger er beskyttede og fortrolige. Du er indforstået med straks at orientere Dedalus om eventuel misbrug af din konto eller adgangskode eller noget andet brud på sikkerheden. Du kan blive holdt ansvarlig for tab, som Dedalus eller en anden bruger eller besøgende på Webstedet, har haft som følge af, at en anden har anvendt dit Dedalus-ID, din adgangskode eller- konto, hvis du ikke har opbevaret dine kontooplysninger sikkert og fortroligt.

Du må ikke på noget tidspunkt benytte en andens Dedalus-ID, adgangskode eller konto uden udtrykkelig tilladelse og accept fra indehaveren af den pågældende Dedalus-ID, adgangskode eller konto. Dedalus kan og vil ikke være ansvarlig for eventuelt tab eller skader, der måtte opstå som følge af, at du ikke overholder disse forpligtelser.

 

Fortrolighedspolitik

Dedalus’ fortrolighedspolitik gælder for brugen af dette Websted, og politikkens vilkår er en del af disse Brugerbetingelser. Klik her for at se Dedalus’ Fortrolighedspolitik. Desuden anerkender du ved at benytte Webstedet, at overførsler på internettet aldrig er helt private eller sikre. Du forstår, at eventuelle meddelelser eller oplysninger, du sender til Webstedet, kan blive læst eller opfanget af andre, selv om der vises en særlig meddelelse om, at en bestemt overførsel (f.eks. oplysninger om kreditkort) er krypterede.

 

Links til andre websteder og til Dedalus’ Websted

Dette Websted kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder (“Linkede websteder”). Disse Linkede websteder tilbydes udelukkende for at gøre det let for vores gæster. Sådanne Linkede websteder er ikke under Dedalus’ kontrol, og Dedalus er ikke ansvarlig for og sanktionerer ikke indholdet af sådanne Linkede websteder, herunder eventuelle oplysninger eller materiale på sådanne Linkede websteder. Du skal træffe din egen selvstændige vurdering, når du benytter sådanne Linkede websteder.

 

Ansvarsfraskrivelser

DEDALUS LOVER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER NOGET INDHOLD, EN SERVICE ELLER FUNKTION PÅ WEBSTEDET VIL VÆRE UDEN FEJL ELLER UAFBRUDT, ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE AFHJULPET, ELLER AT DIN BRUG AF WEBSTEDET VIL GIVE SPECIFIKKE RESULTATER. WEBSTEDET OG DETS INDHOLD LEVERES SOM ”DET ER OG FOREFINDES”. ALLE OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED KAN BLIVE ÆNDRET UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE. DEDALUS KAN IKKE GARANTERE, AT FILER ELLER ANDRE DATA, DU DOWNLOADER PÅ WEBSTEDET, VIL VÆRE UDEN VIRA ELLER KONTAMINERING ELLER SKADELIGE EGENSKABER. DEDALUS FRASIGER SIG ALLE GARANTIER, EKSPLICITTE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED SAMT EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. DEDALUS FRASKRIVER SIG ETHVERT OG ALT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, UDELADELSER OG ADFÆRD I FORBINDELSE MED ELLER RELATERET TIL DIN BRUG AF WEBSTEDET OG/ELLER ANHVER ANDEN DEDALUS-SERVICE. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET OG DERTIL LINKEDE WEBSTEDER. DIT ENESTE MIDDEL I TILFÆLDE AF, AT DU ER UTILFREDS MED DEDALUS’ WEBSTED ELLER INDHOLDET, ER AT HOLDE OP MED AT BRUGE WEBSTEDET ELLER INDHOLDET DERPÅ. DENNE BEGRÆNSNING AF AFHJÆLPNING ER EN DEL AF AFTALEN MELLEM PARTERNE.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder for eventuelle skader, ansvar eller skader, der skyldes manglende ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse af funktion eller transmission, computervirus, fejl i kommunikationslinje, tyveri eller ødelæggelse af eller uautoriseret adgang til, ændring af eller brug, uanset om det drejer sig om misligholdelse af kontrakt, erstatning, forsømmelse eller anden årsag til handling.

Dedalus forbeholder sig ret til, til enhver tid og uden forudgående meddelelse, at udføre nedenstående: (1) ændre, suspendere eller afslutte brugen af eller adgangen til Webstedet eller en del af Webstedet, uanset årsag, (2) at modificere eller ændre Webstedet eller en del af Webstedet og gældende politikker eller vilkår, samt (3) at afbryde anvendelsen af Webstedet eller en del af Webstedet, hvis det er nødvendigt for at udføre rutinemæssig eller ikke planlagt vedligeholdelse, afhjælpning af fejl eller andre ændringer.

 

Ansvarsbegrænsning

Medmindre det er forbudt ved lov, er Dedalus under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig for indirekte skader, følgeskader eller eksemplariske, tilfældige eller straffende skader, herunder tabt fortjeneste, selv om Dedalus er blevet gjort opmærksom på risikoen for sådanne skader.

 

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadeløsholde og holde Dedalus, virksomhedens funktionærer, direktører, aktører, forgængere, efterfølgende aktører, medarbejdere, agenter, datterselskaber og tilknyttedes selskaber, skadesløs for ethvert krav, tab, ansvar, krav eller udgifter (herunder advokatsalær), der måtte fremsættes mod Dedalus af en tredjepart som følge af eller i forbindelse med din brug af Webstedet.

 

Overtrædelse af disse Brugerbetingelserg

Dedalus kan fremlægge de oplysninger, vi har om dig (herunder din identitet), hvis vi afgør, at en sådan fremlæggelse er nødvendig i forbindelse med en eventuel efterforskning eller klage vedrørende din brug af Webstedet, eller til at identificere, kontakte eller anlægge sag imod en person, der muligvis skader eller forstyrrer (enten bevidst eller ubevidst) Dedalus’ rettigheder eller ejendom, eller rettighederne eller ejendommen hos besøgende til eller brugere af Webstedet, herunder Dedalus’ kunder. Dedalus forbeholder sig ret til, til enhver tid, at fremlægge eventuelle oplysninger, som Dedalus anser for at være nødvendige for at overholde gældende lov, bestemmelser, retlige procedurer eller myndighedskrav. Dedalus kan endvidere fremlægge dine oplysninger, hvis Dedalus beslutter, at gældende lov kræver eller tillader en sådan fremlægning, herunder udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer for at beskytte mod bedrageri.

Du anerkender, at Dedalus kan gemme enhver overførsel eller kommunikation mellem dig og Dedalus via Webstedet eller en tjeneste, der udbydes på eller gennem Webstedet, og Dedalus må ligeledes fremlægge sådanne data, hvis det er nødvendigt at gøre dette i henhold til lovgivning, eller Dedalus bestemmer, at en sådan opbevaring eller videregivelse er rimelig nødvendig for at (1) overholde retlige procedurer, (2) håndhæve disse Brugerbetingelser, (3) reagere på påstande om, at dataene krænker andres rettigheder, eller (4) beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for Dedalus, virksomhedens medarbejdere, brugere eller gæster på Webstedet samt offentligheden.

Du anerkender, at Dedalus, efter eget skøn og uden forudgående meddelelse, kan ophæve din adgang til Webstedet og/eller blokere din fremtidige adgang til Webstedet, hvis vi bestemmer, at du har brudt disse Brugerbetingelserg eller andre aftaler eller retningslinjer, der kan være forbundet med din brug af Webstedet. Du anerkender endvidere, at enhver overtrædelse fra din side af disse Brugerbetingelser, udgør en ulovlig og unfair forretningspraksis, og at det vil forårsage uoprettelig skade på Dedalus i et sådant omfang, at økonomisk erstatning er utilstrækkelig, og du samtykker i, at der på Dedalus’ vegne udstedes påbud om oprejsning i det omfang, det måtte være nødvendigt eller passende under de pågældende omstændigheder. Disse retsmidler er et supplement til andre retsmidler, som Dedalus måtte have til rådighed.

Du anerkender, at Dedalus, efter eget skøn og uden forudgående meddelelse, kan stoppe din adgang til Webstedet, af årsager, der omfatter (men ikke er begrænset til) (1) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder, (2) en anmodning fra dig (selviniterede sletninger af konti), (3) ophør eller materialeændring af Webstedet eller en service, der tilbydes på eller via Webstedet, eller (4) uventede tekniske emner eller problemer.

Hvis Dedalus ikke lægger sag an mod dig som følge af din overtrædelse af disse Brugerbetingelser, vil Dedalus være berettiget til, at du tilbagebetaler alle rimelige advokatsalærer og omkostninger for en sådan sag foruden de øvrige retsmidler, som Dedalus bevilges. Du accepterer, at Dedalus ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller en tredjepart for ophævelse af din ret til Webstedet som følge af en overtrædelse af disse Brugerbetingelser.

 

Gældende lov, konfliktløsning

Du accepterer, at alle forhold vedrørende din adgang til eller brug af Webstedet, herunder alle tvister, vil være underlagt lovene i Italien, Retten i Milano. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser eller tvister mellem Dedalus og dig som følge af eller i forbindelse med din brug af Webstedet, skal parterne forsøge, hurtigt og i god tro, at løse sådanne tvister. Hvis vi ikke kan løse sådanne tvister i løbet af en rimelig periode (der ikke må overstige tredive (30) dage), kan begge parter indbringe en sådan uoverensstemmelse eller tvist til mægling. Hvis tvisten ikke kan løses ved hjælp af mægling, er parterne berettigede til at benytte de rettigheder eller midler, der er til rådighed for dem under gældende lov.

 

Ugyldig, hvor forbudt

Dedalus administrer og driver Webstedet www.Dedalus.com fra virksomhedens placering i Italien. Selv om Webstedet er tilgængeligt verden over, er det ikke alle funktioner, produkter eller services, der omtales, henvises til, fremskaffes eller tilbydes via eller på Webstedet, der er tilgængelige for alle personer eller på alle geografiske steder. Dedalus forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at begrænse udbuddet og mængden af funktioner, produkter eller services til personer eller geografiske områder. Alle tilbud om funktioner, produkter eller services på Webstedet er ugyldige, hvis de er forbudte. Hvis du vælger at gå ind på Webstedet, gør du det på eget initiativ, og det er udelukkende dit ansvar at overholde gældende love.

Diverse

Hvis nogle af bestemmelserne i disse Brugerbetingelser af en ret eller en kompetent domsmyndighed anses for at være ugyldige eller umulige at håndhæve, skal sådanne bestemmelser begrænses til eller minimeres til det nødvendige minimumomfang, og de skal erstattes af en gyldig bestemmelse, der bedst muligt omfatter formålet med disse Brugerbetingelser, således at disse Brugerbetingelser kan være fuldt gældende. Disse Brugerbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og Dedalus med hensyn til din brug af Webstedet. De erstatter og annullerer alle andre skriftlige eller mundtlige aftaler eller forståelser, der tidligere er indgået mellem dig og Dedalus vedrørende en sådan brug. Ud over det, der er angivet i en købsaftale, du måtte indgå med Dedalus, accepterer Dedalus ikke modbud til disse Brugerbetingelser, og alle sådanne tilbud afvises herefter kategorisk. Hvis Dedalus ikke insisterer på eller strengt håndhæver disse Brugerbetingelser, skal det ikke opfattes således, at Dedalus fraskriver sig en bestemmelse eller rettighed, virksomheden måtte have til at håndhæve disse Brugerbetingelser, og ligeledes skal en sådan adfærd mellem Dedalus og dig eller en anden part ikke anses for at ændre nogen bestemmelse i disse Brugerbetingelser. Disse Brugerbetingelser må ikke fortolkes eller opfattes som værende rettigheder eller midler for tredjepart.

 

Feedback og oplysninger

Enhver feedback, du giver på dette Websted, er ikke-fortrolig. Dedalus kan frit og ubegrænset bruge sådanne oplysninger.

Oplysningerne på dette Websted kan blive ændret uden forudgående meddelelse.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser