Tidlig opsporing

Klinisk evidens viser, at der inden for onkologi og kardiologi er behov for tidlig diagnose og behandling. I ‘Continuum of Care’ er det fundamentalt, at bruge fleksible løsninger til at understøtte klinikernes muligheder for tidlig opsporing og diagnose.

Tidlig opsporing

Klinisk evidens viser tydeligt, at behandlingsresultater er direkte relateret til opsporing og diagnose og dermed tidlig behandling af sygdom. I ‘Continuum of Care’ er det fundamentalt, at kunne støtte sig til et sæt af fleksible løsninger, der er beregnet til tidlig opsporing og diagnose af alvorlige sygdomme for eksempel inden for onkologi og kardiologi.

Screeningskampagner er vigtige bidragsydere til monitorering af folkesundheden, til forbedring af behandlingsresultater og til at sikre hele sundhedssystemets bæredygtighed.

Dedalus har mange års erfaring inden for dette felt med et bredt udvalg af løsninger, der let kan tilpasses til forskellige behov: fra kræftscreeningstiltag til neonatale høretests, fra udvælgelse af populationer til kampagner samt håndtering af udsendelse af invitationer, planlægning og udførelse, meddelelse af resultat og genindkaldelse.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser