Tidlig opsporing

I både onkologi og kardiologi er der behov for tidlig diagnose og behandling. Med vores platform, får du fleksible løsninger, der understøtter tidlig opsporing og diagnose.

Tidlig opsporing

Klinisk evidens viser tydeligt, at behandlingsresultater er direkte relateret til tidlig opsporing og diagnose og dermed tidlig behandling af sygdom. I det sammenhængende patientforløb, ‘Continuum of Care’, er det fundamentalt at kunne støtte sig til et sæt af fleksible løsninger beregnet til tidlig opsporing og diagnose af alvorlige sygdomme. Det kan fx være inden for onkologi og kardiologi. 

Screeningkampagner er vigtige bidragsydere til monitorering af folkesundheden, til forbedring af behandlingsresultater og til at sikre et bæredygtigt sundhedssystem. 

Dedalus har mange års erfaring inden for dette felt og leverer et bredt udvalg af løsninger, der kan tilpasses forskellige behov: fra kræftscreeningstiltag til neonatale høretests, fra udvælgelse af populationer til kampagner samt håndtering af udsendelse af invitationer, planlægning og udførelse, meddelelse af resultat og genindkaldelse.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser