Forebyggelse

Vi sikrer, at du kan arbejde med tre spor i forebyggelsen: Lovgivning, styrkelse af patienternes handlemuligheder og immunisering. Vi har øje for både patientens og samfundets perspektiv.

Forebyggelse

Primær forebyggelse omfatter flere dimensioner som fx lovgivning og folkesundhed, patientindflydelse og immunisering. Og de centrale interessenter er borgere, patienter og lokalsamfund.

vi kan hjælpe dig med klinisk forebyggelse målrettet den enkelte patient gennem patientinddragelse, for eksempel administrering af Covid-19 & vaccination, samt med styring af tilsyn med sikkerhed og sundhed på arbejdspladser, hygiejne og generel sundhed, fødevaresikkerhed og veterinær medicin.

Dedalus tilbyder løsninger, der er målrettet specifikke processer: Fra vaccinationskampagner for at undgå eller reducere sygdomstilfælde, til forebyggelse af psykiske problemer og støtte til offentlige sundhedsmyndigheder og deres aktiviteter.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser