Forebyggelse

Vi identificerer primær forebyggelse i tre forskellige spor: Lovgivning, styrkelse af patientens handlemuligheder og immunisering med fokus på to perspektiver: patienten og samfundet.

Forebyggelse

Vi identificerer primær forebyggelse i tre forskellige spor: Lovgivning, styrkelse af patientens handlemuligheder og immunisering med fokus på to perspektiver: patienten og samfundet.

I det første tilfælde taler vi om klinisk forebyggelse med tiltag, der er rettet mod den enkelte patient gennem patientinddragelse, for eksempel administrering af Covid-19 & vaccination, i det andet tilfælde taler vi om aktiviteter, der styres af de offentlige sundhedsmyndigheder, som holder øje med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, hygiejne og general sundhed, fødevaresikkerhed og veterinær medicin.

I relation til de forskellige forebyggelsestiltag, tilbyder Dedalus løsninger, der er målrettet specifikke processer på en koordineret måde: Fra vaccinationskampagner for at undgå eller mindske sygdomstilfælde, til forebyggelse af psykiske problemer og støtte til offentlige sundhedsmyndigheder og deres aktiviteter.


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser