Vision & mission

Vi hjælper sundhedspersonale med at levere bedre behandling og pleje til deres målgrupper.

VISION

Vores mål er enkelt: at være den foretrukne samarbejdspartner, der gør det muligt for alle aktører i sundhedsvæsenets økosystem at samarbejde effektivt om at levere det bedst mulige sundhedsmæssige resultat.

Dette mål er afgørende for vores vision: Dedalus ser et økosystem hos sundhedsvæsenets, hvor alle aktører – fra patienter til sundhedspersonale, fra nationale/regionale myndigheder til offentlige/private sundhedsudbydere – arbejder effektivt sammen om at forbedre alle aspekter omkring sundhed.

Dedalus sigter mod at være den foretrukne partner for alle disse aktører og støtte dem i deres digitale transformation.

Med vores innovative struktur af komplette og procesorienterede løsninger kan vi muliggøre den revolutionerende digitale transformation af sundhedssystemer på landsplan med fokus på patienternes behov. Vi kan understøtte den digitale rejse gennem Continuum of Care for patienter såvel som sundhedssektoren.

Den digitale transformation af sundhedsvæsenet skal løse fem nøgleproblemer:

  • Modernisering af it-infrastrukturen for at skabe en robust og skalerbar infrastruktur, der understøttes af stærk cybersikkerhed og bidrager til at gøre sundheds-IT CO2-neutral senest i 2030.
  • Levering af skalerbare og åbne sundhedsplatforme for at effektivisere sundhedsvæsenet, forbedre klinisk interaktion og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenets økosystem ved at håndtere tilslutningsmuligheder og interoperabilitet mellem eksisterende applikationer på tværs af hele det sammenhængende patientforløb “Continuum of Care”.
  • Modernisering af “lukkede” silo-opdelte sundhedsapplikationer til gradvis at implementere de nyeste Open Data-arkitekturer og gøre klinisk beslutningsstøtte central for sundhedspersonalets realtidsbeslutninger og muliggøre individtilpasset medicin (præcisionsmedicin) ved at integrere genetik- og fænotypedatarutinemæssighed i klinisk behandling.
  • Oprettelse af en “digital hoveddør” for at lette og demokratisere adgangen til sundhedstjenester for borgere og plejere samt engagere og aktivere borgerne i deres trivsel og sundhedspleje.
  • Optimering af behandlingsprocesser ved at samle flere datasæt (dvs. operationelle, kliniske, demografiske, adfærdsmæssige, økonomiske, sociale osv.) for at kunne overvåge brugen af allokerede menneskelige og fysiske ressourcer i nær-realtid, og optimere levering ved hjælp af prognosemodeller for hvert enkelt undersegment af sundhedsvæsenets økosystem.

Vi tager udgangspunkt i vores værdier for at føre vores vision ud i livet:

Fokus på mennesker og udfordringer: Vi tænker på vores folk, vores kunder og deres patienter og tager deres udfordringer op med en fast vilje til succes.

Store bedrifter opnås i fællesskab: Vi stræber altid efter at gøre tingene bedre og bedre, selvom det er kan være en stor udfordring. Vi udvikler alles talenter og kvalifikationer og sætter pris på vores relationer og vores fællesskab.

Innovation i stor skala: Vi er passionerede omkring innovation og har mulighed for at teste den i flere internationale sammenhænge og hurtigt skalere den op.

Individuelt ansvar: en afgørende indstilling i vores daglige arbejde.

Vi søger mangfoldighed og inklusion: ved at lære vores folk bedre at kende og udnytte den synergi, der skabes af mangfoldige teams, hvor hvert enkelt medlems særlige bidrag tæller.

MISSION

Sundhedsvæsenets økosystem leverer centrale tjenester og opgaver i et yderst komplekst og omskifteligt miljø. Der foregår i øjeblikket en markant ændring i leveringsparadigmet for sundhedsvæsenet – en overgang fra den enkeltstående patientforløb til et “continuum of care”, et plejekontinuum, der sætter patientens behov i centrum af løsningsdesignet.

Med sin innovative struktur og komplette, procesorienterede portefølje af løsninger, sigter Dedalus Group mod at muliggøre denne revolutionerende transformation for alle sundhedsorganisationer – for fagfolk og for patienter og borgere.

Vores mission er at muliggøre og forbedre klinisk samarbejde og procesoptimering med en trinvis tilgang til at beskytte investeringerne tidligere foretaget af vores kunder. Hver person, forstået som et komplekst individ med mange og skiftende behov, er start- og slutpunktet for vores aktiviteter. Vores arbejde skal i sidste ende gavne den enkelte person.

Af samme årsag er vi meget stolte over at udføre et vigtigt og betydningsfuldt arbejde hver eneste dag.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser