Genoptræning

Du ved, at genoptræning er centralt i patientforløbet. I takt med øget forventet levetid og de deraf følgende kroniske sygdomme og handicap, er der behov for løsninger til smidig planlægning, levering og styring af både aktiviteter og ressourcer.

Genoptræning

Alvorligt syge patienter kan modtage palliativ pleje samtidig med anden gængs behandling. I den fase støttes patienten, både af familie, læge og eventuelle multidisciplinære teams, der kan levere den nødvendige medicinske, psykologiske og sociale hjælp.  Den hjælp gives både på hospitalet, plejehjemmet og direkte i eget hjem. 

“Continuum of care”-tilgangen leverer den nødvendige understøttelse og koordinering af alle de grundlæggende trin. 


Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser