PREVENTION

Stödja folkhälsan och förebyggande aktiviteter genom att möjliggöra effektivt samarbete mellan alla berörda parter.

Inom hälso- och sjukvården har utvecklingen av förebyggande lösningar och det som främjar välbefinnande fått betydelse. Genom förebyggande aktiviteter uppmuntras individen att vara mer proaktiv när det gäller hälsa och välbefinnande. Detta är en gemensam vision i många länder med en tydlig avsikt att säkerställa ett varaktigt välbefinnande och på sikt minska behovet av sjukvårdsbesök. Dedalus erbjuder ett antal lösningar för att stödja alla hälsoförebyggande aktiviteter, både direkta och indirekta, för att säkerställa samordning och effektivitet hos alla berörda parter.

Hälso- och sjukvårdens fokus är att identifiera och hantera riskfaktorer, som kan påverka populationen, med särskild uppmärksamhet på högriskgrupper.

Uppdraget genomförs i avdelningarna med hjälp av epidemiologiska verktyg, initiativ från informations- och hälsoutbildningar samt granskningar för att säkerställa överensstämmelse med regulatoriska krav.

Vi erbjuder fler än 180 operativa procedurer för att utföra dessa aktiviteter. Både avdelningar och hälso- och sjukvårdsmyndigheter behöver en enkel, intuitiv, komplett lösning som kan uppfylla kraven.

Samarbetet med primärvården via patientjournaler ger betydande fördelar vid genomförandet av screeningkampanjer: Allt från samarbete för urval av målgrupp till utbyte av information och resultat.

Tack vare våra lösningar är läkare helt involverade i processen och bidrar effektivt till att förbättra kampanjens resultat samt patienthanteringen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser