Lösningens (plattformens) tjänster

Stödja samarbete för att uppnå en obruten vårdkedja som på ett intelligent sätt ansluter olika organisationer. Detta kan ske genom användning av semantisk interoperabilitet baserad på öppna integrationsstandarder (FHIR), modernisering av befintliga lösningar och användning av så kallande “öppna API” för att stödja ett öppet ekosystem av lösningar.

Behovet av att stödja samarbete och samarbetsprocesser via heterogena informationssystem är uppenbart. Moderna, effektiva och ändamålsenliga informationsystem baseras på dedikerade verktyg som stödjer olika nivåer av komplexitet som interoperabilitet innebär. Dedalus har en samlad stor erfarenhet inom detta område. Detta säkerställer utformning och utveckling av effektiva och kontinuerliga uppdaterade lösningar för hälso- och sjukvård.

Modernisering av leverantörspecifika eller slutna lösningar för hälso- och sjukvård behöver en lösning (plattform) som stödjer öppna dataarkitekturer och gör kliniskt beslutsstöd centralt och tillgängligt i realtid. Detta hjälper vårdgivaren att utföra anpassad medicinering för patienten (“precisionsmedicin”) genom att integrera genetiska och fenotypiska data rutinmässigt i klinisk hälso- och sjukvård.

Vår lösning (plattform) kan skapa en flexibel ”Digital samlingsplats” för medborgare och vårdgivare för att underlätta åtkomsten till hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster och även engagera medborgarna i välbefinnande samt hälso- och sjukvård.

Dessutom kan lösningen (plattformen) optimera vårdprocesserna genom att samla in information från olika källor (t.ex. operativa, kliniska, demografiska, beteendemässiga, finansiella, sociala osv.) för att i realtid att övervaka användningen av personal och fysiska resurser.

Dedalus erbjuder en rad av lösningar, till den stor internationella gruppen av diagnostiska laboratorier, för att anpassa applikationer och skräddarsy lösningar för att möta varje organisations behov.

Tjänsterna kopplade till Dedalus plattform har som mål att stödja samarbete och processer med andra informationssystem med olika nivåer av komplexitet av ”interoperabilitet”. Dedalus har en samlad stor erfarenhet inom detta område. Detta säkerställer utformning och utveckling av effektiva och kontinuerliga uppdaterade lösningar för hälso- och sjukvård.

Dedalus har strategiska partnerskap med företag inom Hälso- och Sjukvården såsom “Medical” och “Pharma” men även företag inom telekom och systemintegration.. Komponenter från vårt stora produktsortiment erbjuds till partners förfogande för att se till att innovationer når marknaden snabbt.

Tjänsterna kopplade till Dedalus plattform har som mål att stödja samarbete och processer med andra informationssystem med olika nivåer av komplexitet av ”interoperabilitet”. Våra lösningar stödjer en obruten vårdkedja över organisationer och berörda parter samt tillhandahåller effektiv vårdplanering och effektiva digitala verktyg för vårdprocessen.

Vår lösning (plattform) underlättar kommunikationen mellan sjukhus och regioner för att stödja gemenskap i ekosystemet för Hälso- och Sjukvård där alla aktörer (från patient till vårdgivare och mellan vårdpersonal och nationella/regionala myndigheter) effektivt kan samarbeta för att förbättra faktorer som påverkar hälsa.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser