HANTERING AV KOSTNADS- OCH& INTÄKTSCYKLER

Aktivera effektiv patientadministration genom att automatisera dina processer för intäkter och kostnader samt få ut det mesta av ditt administrativa team.

Nationell & Regional hälso- och sjukvårdsmyndighet
Offentlig hälsovård och social omsorg
Privat hälsovård och social omsorg
Diagnostiskt nätverk

Inom hälso- och sjukvården är de administrativa processernas roll grundläggande för att säkerställa att varje organisation fungerar korrekt.

Dedalus erbjuder en bred uppsättning av verktyg för att stödja automatisering och samordning av administrativa processer hos vårdgivare, optimera och hantera till exempel finans, hantering av intäkts- och kostnadscykler, & anskaffning och system för patientadministration.

CareSuite

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Läs mer

Vi följer GDPR och vårt system har ledningsmodell både för privata och offentliga vårdgivare. Detta ger en integrerad bild över processer inom kärnverksamheten med hjälp av en central databas som fastställer kostnadsoptimering, tidseffektivitet och organisationsstyrning på hög nivå. # Multi Accounting Schema # Multi Company # Multi Currency # Multi Language # Multi Warehouse # Multi Device

CareSuite

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Läs mer

Vårt system uppfyller behoven hos hälso- och sjukvårdsorganisationer:

  • Val av assisterade aktiviteter;
  • Intern kontroll för förebyggande hantering;
  • Identifiering och verifiering av företagets aktiviteter;
  • Kvalitetskontroll för konstant övervakning av värdet av förmåner som har tillhandahållits;
  • Analys av kassaflöden (kostnadsredovisning och analytisk redovisning) på ett flexibelt sätt vid rätt tid.

CareSuite

Uppkopplad integrerad hälso- och sjukvård

Läs mer

Dedalus erbjuder den stora och internationella gruppen av diagnostiska laboratorier ett utbud av lösningar för att stödja automatisering och samordning av administrativa processer hos vårdgivare, optimera och hantera globala finanser, hantering av intäkts- och kostnadscykler, hantering av inköpslager & och system för patientadministration.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser