Våra värderingar

Dedalus DNA

 

Vart är vi på väg?

Vårt syfte och vår vision

Vi strävar efter att göra vår intervjuprocess till en sann återspegling av vår kultur och i enlighet med våra kärnvärderingar.
Vi tror på att skapa en arbetsmiljö som bygger på respekt, mångfald och inkludering. Det kan vi uppnå genom att erkänna de unika behoven, perspektiven och potentialen hos alla medlemmar i vårt community.

 

 

VÅR ENASTÅENDE KULTUR BÖRJAR FRÅN VÅRT SYFTE:

Vårt syfte är enkelt:
att vara våra kunders föredragna partner på deras digitala och kulturella omvandlingsresa mot bättre vård.

 

DET HÄR SYFTET FORMAR VÅR VISION:

Det här syftet formar vår vision om ett ekosystem där alla intressenter aktivt samarbetar på digital väg genom hela vårdkedjan för att förbättra hälsoresultaten för varje enskild medborgare.

 

 

Hur vill vi uppnå detta?

Våra kärnvärderingar utgör hjärtat i vår identitet och formar vårt anseende. Dessa fem kärnvärderingar gäller både för oss alla och för våra communities. Genom att vägleda våra dagliga handlingar och beslut stöder de oss i våra ansträngningar att uppnå våra strategiska mål och göra Dedalus till en enastående arbetsplats.

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna människor och utmaningar

I centrum för allt vi gör står omsorgen om människorna i vårt community – våra medarbetare, våra leverantörer, våra kunder och deras patienter, våra nätverk, våra lokala samhällen och många fler. Vi välkomnar deras utmaningar med en outtröttlig beslutsamhet att lyckas.

 

 

 

 

 

 

 

Nå toppen tillsammans

Vi vill bli bättre för varje dag! Vår passion för att nå toppen tillsammans genererar entusiasm för allt vi gör och ännu viktigare, hur vi gör det.

 

 

 

 

 

 

 

Innovation i stor skala

Vi odlar innovation på ett passionerat sätt genom tester i flera internationella sammanhang med möjlighet till snabb uppskalning.
Vi spelar en roll i innovationen varje dag genom att hitta kreativa arbetsmetoder, uppmuntra till nyfikenhet, dela nya idéer och vara öppna för kontinuerligt lärande.

 

 

 

 

 

 

 

Personligt ansvar

I vår egenskap av kollegor, chefer och ledare ser vi till att vi är individuellt och kollektivt ansvariga för att förändra vår framtid.

 

 

 

 

 

 

 

Eftersträva mångfald och inkludering

Vi fortsätter att bygga en respektfull, mångsidig och inkluderande miljö genom att erkänna de unika behoven, perspektiven och potentialen hos alla medlemmar i vårt community.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser