FoU

Innovation är vår passion!

             

FORSKNING OCH UTVECKLING

 

Innovation, vår passion!

”Vi har ett enastående forsknings- och utvecklingsteam. Vårt uppdrag är förnyelse. Våra förväntningar inför de närmaste åren är att hälso- och sjukvården ska utvecklas parallellt med den senaste tekniken och enligt nya paradigmskiften”, förklarar Giorgio Moretti, grundare av och styrelseordförande i Dedalus-koncernen.

Dedalus är ledande i Europa och en av världens största leverantörer av programvara för hälso– och sjukvård samt diagnostik. Vår ägarstruktur garanterar finansiell kapacitet och stabilitet tack vare investeringen från Ardian. Det största privata investeringsbolaget i Europa och det fjärde största i världen.

År 2016 beslutade Dedalus att fokusera sin expansionsstrategi på den allt snabbare efterfrågan på innovativa och heltäckande lösningar för attstödja den digitala omvandlingen av vårdens ekosystem.

 

 

    2400  Tekniska resurser

For more information about Dedalus solutions available in the different markets, please select the country of interest:

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser