SUPPORT

Att stödja digitala tjänster för hälso- och sjukvården kräver specialistexpertis och kunskap.

Vårt nordeuropeiska team arbetar med hela vår produktportfölj inom implementation, projekt och service. Inom Dedalus finns det i regionen ca 180 anställda som arbetar i leveransorganisation.

Alla våra tjänster grundas på internationell practice och standard (t.ex. ITIL, COBIT, COPC, CMMI, PAS99, ISO22301, ISO 31000). Vår support baseras på ITIL och använder en väl utvecklad metodik för att säkerställa kvalitet och tillfredställande resultat i varje kundkontakt.

Vi kan tillhandahålla tjänster som övervakas dygnet runt (24/7 /365). Vårt team har stor expertis och erfarenhet av att säkerställa säkerheten i lösningar för hälso- och sjukvården.

Våra lösningar är ISO 27001 certifierade. Detta gäller även våra instanser och datacenter för hälso- och sjukvård. Vi arbetar för en kontinuerlig serviceförbättring “Continuous Service Improvement” (CSI) där identifierade problem som inte kan lösas i den första steget kontinuerligt övervakas tills en slutgiltig lösning har implementeras. Större säkerhetsincidenter hanteras via vår process “Major Incident Management” (MIM) där vår Incident Manager samordnar aktiviteterna för återställning av service. MIM-processen involverar serviceteam för att undersöka och lösa problemet. Teamet är en samling av specialister inom teknik och leverans, samt (om så krävs) tredje part.

Varje incident genomgår processen för orsaksanalys (RCA) för att helt och fullt förstå orsaken till avbrottet och för att förebygga att det upprepas i framtiden. Teamet samarbetar med användarna för att genomföra alla åtgärder och aktiviteter som identifierats som en del av RCA.

Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet vid utförande av service och tjänster. Vi vet vikten av att följa och efterleva industristandard, riktlinjer, förordningar, lagar och krav. Vi siktar alltid på att överträffa förväntan och säkerställa att våra kunder kan lita på vi att tillhandahåller tjänster av hög kvalitet. Vi lär och utvecklar oss ständigt för att kunna erbjuda kontinuerligt förbättrade tjänster.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser