LÖSNING FÖR LEVERANS

Som experter på IT för hälso- och sjukvården stödjer vi er i digitaliseringen och ni kan fokusera mer på verksamheten.

Dedalus tjänster stöder kunder i digitaliseringsresan.

Hur hälso- och sjukvården levererar vård förändras snabbt.

Med hjälp av våra experter kan ni försäkra er om att ni får det stödet ni behöver, att era slutanvändare är nöjda, att problem blir lösta, er säkerhet garanteras och att era IT applikationer presterar som de ska.

Dedalus hjälper kunder att genomföra digitaliseringsresan på flera olika sätt. Lösningar kan levereras på traditionellt sätt som en lokal installation (on-prem) eller via moln- eller hybridmolntjänst.

Molnbaserade tillämpningar ger oftast mest värde för pengarna. Tack vare modellen ”as a service”, det vill säga att ni köper lösningen som en tjänst, minskar kravet på personal och hårdvara. Samtidigt garanteras hög säkerhet, pålitlighet kombinerat med större flexibilitet och möjligheten att skala upp lösningen för att uppfylla nya krav. Vår kunniga personal ger finns tillgänglig för att ge hjälp och support och försäkrar maximal drifttid för applikation, automatiska uppdateringar och uppgraderingar utan avbrott.

Här är några av de fördelar som Dedalus lösning som molnbaserad “tjänsteleverantör” (“as-a-service”) innebär:

● Kompletta övervakningstjänster ger ökade möjligheter att identifiera och förebygga problem

● Minimerade servicekostnader och ledtider, genom att reducera den totala kostnaderna och ge en snabbare return on investment vid utveckling

● Datalagringskapacitet: Molnet kan hantera stora datavolymer. Specifika molntjänster för hälso- och sjukvården garanterar både effektiv och säker lagring av data.

● Förbättrad säkerhet: Trots att molntjänster ibland beskrivs som en olämplig plattform för att lagra data för hälso- och sjukvården är det i själva verket så att så att de omfattande investeringarna och kontroller som görs av molnlösningar (t ex HIPAA) långt överskrider det som en enskild kund skulle kunna utföra.

För lokala installationer “on-prem” stöder Dedalus kunder med hjälp av ett omfattande utbud av tjänster och team med specialister inom alla olika tekniska områden, såsom operativsystem, databashantering, nätverk och arbetsplatsen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser