PROJEKT IMPLEMENTATION

Vårt uppdrag är att stödja transformationen genom både rådgivning, ledning och implementation av ny lösning. Vi säkerställer att projektet kan levereras.

För genomförandet har Dedalus en väl beprövad metodik som kan återanvändas för många olika sektorer inom hälso. och sjukvården. Den är baserad på industristandard (PRINCE2 / MSP) och omfattar den samlade erfarenheten från hundratals framgångsrika implementationer av hälso- och sjukvårdslösningar i flera olika länder.

Digitalisering av hälso- och sjukvården är mycket mer än teknologi. Det berör i allra högsta grad det verksamhetsområde som digitaliseras. Dedalus metoder för implementation baseras på ett nära samarbete mellan klinisk och operativ ledning samt organisationens anställda för att identifiera möjligheterna och anpassa de tjänster som ska erbjudas. För detta används ett team som arbetar tillsammans på daglig basis för att planera och driva projektet för:

  • Operativ effektivitet
  • Klinisk ändamålsenlighet
  • Integritet/säkerhet
  • Innovation

Vår lösning har i fokus:

  • Identifiering, engagemang och åtagande hos alla berörda parter vilket krävs genom hela programmet för att säkerställa framgång. En grundförutsättning för att lyckas är det kliniska teamets engagemang för att säkerställa att alla lösningar som utvecklas är kliniskt säkra.
  • Det nya arbetssättet och förändringsplanen ska verifieras
  • De nyttor ska uppnås måste definieras, planen för hur detta ska realiseras utarbetas

Vi använder en implementationsmetodik som är flexibel nog att kunna  anpassas utifrån era specifika behov men samtidigt väl etablerad och  baserad på beprövade standards. Vårt mål är att utvecklingen startar där du befinner dig så att värde genereras från den allra första dagen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser