DIAGNOSTIK

Gör det möjligt för personal att leverera integrerade, högkvalitativa och snabba resultat i alla diagnostiska discipliner.

Dedalus har en strategi för kontinuerlig förbättring och erbjuder lösningar som kan möta dagens och morgondagens diagnostiska behov och överbrygga klyftan mellan diagnostik och klinik respektive mellan diagnostiska specialiteter.

Den traditionella monolitiska vertikala hanteringen ersätts genom användning av gemensamma komponenter och mikrotjänster som delas av olika discipliner. Detta underlättar skapandet av effektiva nätverk inom och mellan laboratorierna, både allmänna och privata.

En innovativt integrerad diagnostisk lösning för att hantera arbetsflöden för klinisk, genetisk och anatomisk sjukdom i ett enda system. Tack vare ett rapporteringssystem får all vårdpersonal stöd i sina specialiteter och dagliga aktiviteter.

Dedalus erbjuder en digital patologilösning integrerad i arbetsflödet för anatomiskpatologi vilket ger unika fördelar för patologer.

Lösningen (plattformen) garanterar integrationen mellan diagnostikska discipliner och sjukhusens journaler för att stödja komplexa diagnostiska metoder.

I det diagnostiska området är utmaningen både klinisk och teknisk och kräver en helt flexibel och innovativ lösning som kombinerar teknisk och organisatorisk utveckling för att maximera investeringen. Våra lösningar stödjer arbetsflöden för klinisk, genetisk och anatomisk patologi i ett enda system för att möta den ständigt ökande efterfrågan av en modern tjänst. Högkvalificerad rådgivning avseende önskade förändringar hjälper våra kunder att förbättra prestanda, kvalitet, kostnadsbesparing och resurshantering. Från den traditionella monolitiska vertikala hanteringen till användningen av gemensamma komponenter och mikrotjänster som delas av olika discipliner för att underlätta skapandet av effektiva nätverk inom och mellan laboratorierna

Vi arbetar med en stor grupp av sjukhus och laboratorier för att anpassa deras applikationer och skräddarsy lösningar för att möta varje organisations behov.

En innovativt integrerad diagnostisk lösning som följer tre linjer:

Detaljerad hantering av arbetsflöden för klinisk, genetisk och anatomisk patologi. En digital integrerad patologilösning erbjuder unika fördelar för patologer.

Högkvalificerad rådgivning avseende önskad förändring för att förbättra prestanda, kostnadsbesparing och resurshantering.

Den traditionella monolitiska vertikala hanteringen ersätts av användningen av gemensamma komponenter och mikrotjänster som delas av olika discipliner för att underlätta skapandet av effektiva nätverk inom och mellan laboratorierna. Detta gäller både allmänna och privata.

För företag som verkar inom det diagnostiska området kan Dedalus skapa skräddarsydda lösningar i de fall där standardprodukt inte är applicerbar. Vårt engagemang för kvalitet och vårt beslut att erbjuda prisvärda applikationer, i kombination med leverans i tid, har lett till många långa kundrelationer. Vår specialitet är förmågan att erbjuda nischprodukter som inte finns tillgängliga från andra producenter.

Dedalus har även ett OEM-utbud som erbjuder ett brett utbud av applikationer anpassade till partnernas krav. Vi är fast beslutna att påskynda utvecklingen, säkerställa efterlevnad av regler och hög kvalitet samtidigt som vi skapar banbrytande produkter.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser