BUSINESS INTELLIGENCE (BI)& ANALYS

Stödja förbättringar genom intelligent analys. Implementera analysverktyg för att normalisera, förutsäga och förbättra effektiviteten i era tjänster.

Nationell & Regional hälso- och sjukvårdsmyndighet
Offentlig hälsovård och social omsorg
Privat hälsovård och social omsorg
Primärvård & allmänläkare

I en allt mer komplex och snabbföränderlig värld, såsom Hälso- och Sjukvården, krävs dedikerade lösningar som ger insikt inom alla organisationens områden.

Dedalus erbjuder därför en bred uppsättning lösningar som kan stödja organisationer och personal för att utnyttja potentialen i dataanalys av information. Resultaten presenteras genom prestandakontroller parallellt med effektivt beslutsfattande stöd.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Effektiviteten av medicinsk hälso- och sjukvård kan mätas med så kallade ”Quadruple Aims” för att ge ett balanserat värde av:

  • Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse;
  • Förbättra befolkningshälsan;
  • Minska kostnaden per capita för Hälso- och Sjukvård;
  • Förbättra arbetssituationen för vårdgivare.

Vi kan tillgodose behoven av analys, statistik och rapportering för instanser inom kliniska, hälso och administrativa områden. Den innovativa produkten har utformats för att utnyttja potentialen i dataanalys och informationspresentation och även förbättra prestanda samt ge ett effektivt stöd vid beslutsfattande.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Effektiviteten av medicinsk hälso- och sjukvård kan mätas med så kallade ”Quadruple Aims” för att ge ett balanserat värde av:

  • Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse;
  • Förbättra befolkningshälsan;
  • Minska kostnaden per capita för hälso- och sjukvård;
  • Förbättra arbetssituationen för vårdgivare.

Vi kan tillgodose behoven av analys, statistik och rapportering för instanser inom kliniska, hälso och administrativa områden. Den innovativa produkten har utformats för att utnyttja potentialen i dataanalys och informationspresentation och även förbättra prestanda samt ge ett effektivt stöd vid beslutsfattande.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Vår lösning stödjer klinisk övervakningen av Covid-fenomenet genom användning av information från förscreeningens formulär. Analysen gör det möjligt att för varje patientgrupp utvärdera hur utveckling sker inom givet fenomen.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser