BUSINESS INTELLIGENCE (BI)& ANALYS

Stödja förbättringar genom intelligent analys. Implementera analysverktyg för att normalisera, förutsäga och förbättra effektiviteten i era tjänster.

I en allt mer komplex och snabbföränderlig värld, såsom Hälso- och Sjukvården, krävs dedikerade lösningar som ger insikt inom alla organisationens områden.

Dedalus erbjuder därför en bred uppsättning lösningar som kan stödja organisationer och personal för att utnyttja potentialen i dataanalys av information. Resultaten presenteras genom prestandakontroller parallellt med effektivt beslutsfattande stöd.

Effektiviteten av medicinsk hälso- och sjukvård kan mätas med så kallade ”Quadruple Aims” för att ge ett balanserat värde av:

  • Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse;
  • Förbättra befolkningshälsan;
  • Minska kostnaden per capita för Hälso- och Sjukvård;
  • Förbättra arbetssituationen för vårdgivare.

Vi kan tillgodose behoven av analys, statistik och rapportering för instanser inom kliniska, hälso och administrativa områden. Den innovativa produkten har utformats för att utnyttja potentialen i dataanalys och informationspresentation och även förbättra prestanda samt ge ett effektivt stöd vid beslutsfattande.

Effektiviteten av medicinsk hälso- och sjukvård kan mätas med så kallade ”Quadruple Aims” för att ge ett balanserat värde av:

  • Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse;
  • Förbättra befolkningshälsan;
  • Minska kostnaden per capita för hälso- och sjukvård;
  • Förbättra arbetssituationen för vårdgivare.

Vi kan tillgodose behoven av analys, statistik och rapportering för instanser inom kliniska, hälso och administrativa områden. Den innovativa produkten har utformats för att utnyttja potentialen i dataanalys och informationspresentation och även förbättra prestanda samt ge ett effektivt stöd vid beslutsfattande.

Vår lösning stödjer klinisk övervakningen av Covid-fenomenet genom användning av information från förscreeningens formulär. Analysen gör det möjligt att för varje patientgrupp utvärdera hur utveckling sker inom givet fenomen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser