BUSINESS INTELLIGENCE (BI)& ANALYS

Stödja förbättringar genom intelligent analys. Implementera analysverktyg för att normalisera, förutsäga och förbättra effektiviteten i era tjänster.

Nationell & Regional hälso- och sjukvårdsmyndighet
Offentlig hälsovård och social omsorg
Privat hälsovård och social omsorg
Primärvård & allmänläkare

I en allt mer komplex och snabbföränderlig värld, såsom Hälso- och Sjukvården, krävs dedikerade lösningar som ger insikt inom alla organisationens områden.

Dedalus erbjuder därför en bred uppsättning lösningar som kan stödja organisationer och personal för att utnyttja potentialen i dataanalys av information. Resultaten presenteras genom prestandakontroller parallellt med effektivt beslutsfattande stöd.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Effektiviteten av medicinsk hälso- och sjukvård kan mätas med så kallade ”Quadruple Aims” för att ge ett balanserat värde av:

  • Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse;
  • Förbättra befolkningshälsan;
  • Minska kostnaden per capita för Hälso- och Sjukvård;
  • Förbättra arbetssituationen för vårdgivare.

Vi kan tillgodose behoven av analys, statistik och rapportering för instanser inom kliniska, hälso och administrativa områden. Den innovativa produkten har utformats för att utnyttja potentialen i dataanalys och informationspresentation och även förbättra prestanda samt ge ett effektivt stöd vid beslutsfattande.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Effektiviteten av medicinsk hälso- och sjukvård kan mätas med så kallade ”Quadruple Aims” för att ge ett balanserat värde av:

  • Förbättra patientens och vårdgivarens upplevelse;
  • Förbättra befolkningshälsan;
  • Minska kostnaden per capita för hälso- och sjukvård;
  • Förbättra arbetssituationen för vårdgivare.

Vi kan tillgodose behoven av analys, statistik och rapportering för instanser inom kliniska, hälso och administrativa områden. Den innovativa produkten har utformats för att utnyttja potentialen i dataanalys och informationspresentation och även förbättra prestanda samt ge ett effektivt stöd vid beslutsfattande.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Vår lösning stödjer klinisk övervakningen av Covid-fenomenet genom användning av information från förscreeningens formulär. Analysen gör det möjligt att för varje patientgrupp utvärdera hur utveckling sker inom givet fenomen.

OpenHealthConnect

Bygga uppkopplade hälso- och sjukvårdssystem: Integrera tjänster med handling

Läs mer

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser