Utveckla digital kapacitet inom hälso- och sjukvården: gör mer med det du redan har

Av David Pare

Underinvestering i e-hälsa under många år har påverkat både offentlig och privat sektor i Australien och Nya Zeeland.
I en rapport från år 2020 uppskattar hälso- och sjukvårdsministeriet i Nya Zeeland att man under de kommande 10 åren behöver investera ca 2,3 miljarder NZ$ (13,8 miljarder SEK) i e-hälsa för hälso- och sjukvården för att åtgärda problem med gamla system och tillhandahålla en effektiv digital hälso- och sjukvårdsmiljö. Samma problem genomsyrar det publika hälso- och sjukvårdssystemet i Australien med en population som är fem gånger större än Nya Zeeland.
I både den offentliga och privata sektorn är problem med IT lösningar för hälso- och sjukvård välkända. Många sjukhus och vårdsystem är föråldrade med disparata applikationer och mycket arbete sker fortfarande på papper. Information är svår att komma åt, vilket har resulterat i problem såsom att kunna ställa krav inom den privata hälso- och sjukvårdssektorn, dåliga behandlingsresultat och en bristfällig upplevelse för vårdpersonalen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser