Tillväxt i vårt svenska team – erfarenhet och kompetens ökar snabbt.

Vi utökar kontinuerligt vårt lokala svenska team och attraherar kompetenta personer till vårt nya kontor i Solna utanför Stockholm.

Vårt uppdrag är stort och har mål för vår gemensamma framtid: att förbättra varje svensk medborgares hälsoresultat genom att tillhandahålla öppna, uppdragskritiska IT-plattformar som förbättrar återhämtning och hälsa.

”Det är glädjande att vårt svenska kontor växer. Etableringen i sig var en viktig milstolpe för oss. Tillväxten understryker vårt engagemang för Sverige och vår önskan om att att bidra till fortsatt utveckling av svensk hälso- och sjukvård”, berättar Thomas Anderzon, Managing Director, Sverige.

Möt fem av våra nya kollegor:

Andreas Waldo, Business Development Director, Europe.

”Mitt mål är att alla medborgare ska få vård av samma kvalitet oberoende av var vi bor. Och mitt uppdrag på Dedalus är att se till att kunderna förstår och litar på våra lösningar och möjligheter. Mina 20 år i IT-branschen har gett mig rätt verktyg för att förverkliga uppdraget.”

Peter Ahlerup, Professional Service Delivery Coordinator.

”När jag började intressera mig för Dedalus kände jag energin i företagets slogan ”Life flows through our software”. Under mina 30 år inom IT har jag arbetat i branscher som militär, transport och energi. Nu är det dags för hälsovård.”

Jonas Lalander, Senior Program Manager.

”Jag ser fram emot att bygga en förstklassig serviceleverans- och serviceorganisation. Jag vill säkerställa att vi har kunder som är nöjda med implementering och service. Jag har arbetat i Med-Tech-branschen i 20 år härav 8 år i USA, där jag snubblade in på Healthcare IT-spåret hos Epic.”

Jakob Karlsen, solution architect.

”Jag har arbetat med IT-lösningar för hälso- och sjukvården hos Systematic och på universitet, och har en stark bakgrund inom lösningsarkitektur och integration. Jag strävar efter kreativa lösningar som är kopplade till och ger mervärde för kliniken och patienten.”

Joachim Wallberg , business solutions architect.

”Jag har erfarenhet från bolag som Siemens och TieTo. Min erfarenhet finns inom fx radiologi, digital patologi, genomik och laboratorium. Jag vil förse medarbetare inom vården med verktyg så de kan arbeta utan att tänka på IT – och i stället bara använda det.”

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser