Prehospital sjukvård – en viktig del av framtidens vårdomställning

Professor Bengt Arne Sjöqvist berättade på FLISA-kongressen hur den prehospitala vården bör utvecklas till samverkande mobila sjukvård

När FLISA, Föreningen för svensk ambulanssjukvård, höll kongress i Stockholm presenterade Bengt Arne Sjöqvist, Forskare, Professor of Practice emeritus i forskargruppen Medicinska Signaler och System på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, delar av sin forskning. Forskningen är främst inriktad på eHälsa/Digital Hälsa, med särskilt fokus på att kombinera biomedicinsk teknik, telekommunikation och IT inom prehospitala tillämpningar.

Vi från Dedalus var på plats och ställde tre frågor som inte alls är enkla att besvara:

Vad är prehospital sjukvård och hur kommer den att utvecklas i framtiden?

”I en förstudie vi medverkade i för ett par år sedan ställde vi oss den frågan. Vi såg att det finns stora utmaningar utifrån ett generellt ökat vårdbehov. Lägg därtill att sjukvården vill driva mer av sin verksamhet i hemmet samtidigt som det ska erbjudas en mer centraliserad specialiserad vård – det såg vi som något av ett motsatsförhållande. Vi såg också att digitaliseringen driver på utvecklingen generellt och summerat insåg vi att det vi i dag kallar prehospital vård kommer att vara en viktig del av vårdomställningen.”

”Det är en stor utmaning som ligger hos just den prehospitala vården. En slutsats vi kom fram till var att det är många olika aktörer som ingår i den prehospitala vården, eller snarare den mobila vården, som måste samverka – samverkande mobil sjukvård.”

”Ska samverkande mobil sjukvård fungera blir ju kravet på att kunna dela information och få stöd i sina beslut allt viktigare. Då behöver vi digitalisera – kan vi inte stötta de nya arbetssätten med välfungerande digitalisering och samverkan i digitalisering mellan olika leverantörer och annat kommer det att bli svårt att genomföra omställningen. Mer e-hälsa måste utvecklas.”

Vad ser du för hinder för att nå dit?

”Det är en bra fråga som inte har något kort och enkelt svar. Men det som slår mig är att införandet och nyttiggörandet av teknikens möjligheter går fruktansvärt långsamt. Flera av de projekt som jag studerat eller varit involverad i inom e-hälsa under kanske 35 år har visat att det inte är tekniken som fallerar, inte heller de medicinska behoven eller nyttan som kan uppnås. Det är annat!”

Vill du höra mer?

Vad behövs för att nå längre med samverkande mobil sjukvård?

”Vi behöver exempelvis samordning med standardiserade protokoll och öppna gränssnitt som gör att olika system kan samverka. Men också att man är beredd att göra förändringar i sitt arbetssätt och de processer som krävs för att uppnå fyll nytta med de nya verktygen. Jag har många gånger sett goda projekt som tyvärr stannar som just projekt då det är svårt att ta det till operativt införande och nyttiggörande. Därtill är spridningen i landet ett problem – goda lösningar stannar ofta lokalt.”

Se centrala bitar av professor Bengt Arne Sjöqvists inlägg på FLISA-kongressen 2021

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser