Interoperabilitet: Hälso- och sjukvårdssektorn bör inspireras av finanssektorns digitala uppbyggnad

Vi har standarder, säkerhet, prestanda och applikationer som i finansvärlden, men vi måste sätta patient och data i centrum. Annars når vi inte visionen E-hälsa 2025.

Visionen i E-hälsa 2025 innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka deras resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Men för att nå målet krävs ändringar av vårt IT-beteende.

Varje gång vi köper någonting online förutsätter vi att bankens och butikens system fungerar tillsammans. På samma sätt när vi får lön, då vet vi att vår bank interagerar med arbetsgivarens bank. Det är ett måste, och så borde det också vara inom området hälsa och sjukvård.

På många sätt liknar IT-utvecklingen inom finans och hälsa varandra, men det finns en mycket stor skillnad. I finansvärlden är data i centrum. I vården borde patienten vara i centrum men är det inte – ­­än. Det berättade Andreas Waldo, affärsutvecklingsansvarig på Dedalus, på årets FLISA-konferens. FLISA är Föreningen för svensk ambulanssjukvård och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Andreas Waldo presenterade hur standarder, säkerhet, prestanda och applikationer finns inom vården precis som i finanssektorn. Interoperabilitet, eller möjligheten att utveckla data, finns däremot inte i tillräcklig utsträckning.
”Finanssektorn är en bransch som lyckats väl med interoperabilitet. Vi borde låta oss inspireras av finanssektorn som länge haft strategin att samla data i en dataplattform, vilket ställer krav på leverantörer och system som vill koppla upp sig mot denna data.”

 ”Inom hälso- och sjukvården pratar vi ofta om att ha patienten i centrum, vilket också betyder patientdata i centrum. Genom att skapa en interoperabilitetsplattform kan en region eller ett sjukhus få kontroll över datan. På flera håll i Europa ser vi en tendens att aktörer inom hälso- och sjukvård löser problem genom att köpa in nya system. Det är egentligen att börja i fel ände.”

Vården måste ha en plattform i mitten. En plattform som olika leverantörer kan koppla upp sig mot.

”Man ska inte lappa och laga, som många gör i dag, utan skapa en interoperabilitetsplattform i mitten.

Vill du höra mer?

Genom att göra det kommer det att ske flera bra saker. En är att sjukhusen får kontroll över datan. Det är viktigt att det är just kunden som har tillgång till datan – inte den som har levererat systemet. Därtill kan man hitta synergier – vilka system kan fasas ut och vilka måste behållas? Det ska inte bara funka nu, det ska funka även om 20 år. Vi säger: börja i rätt ände, få struktur på det först innan man börjar köpa nya system. Sjukvården globalt sett kan ta sig till den nivå där finanssektorn befinner sig i dag.”

 

Se Andreas Waldo berätta om skillnaden mellan datastrukturen i finanssektorn och i vårdsektorn:

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser