Digitalisering skapar helt nya förutsättningar för hälso- och sjukvården

I detta dokument presenterar Dedalus experter sin syn på de viktigaste drivkrafterna för hälso- och sjukvården just nu.

Vår vision för hur ekosystemet utvecklas baseras på vår övertygelse om behovet av att lösa de utmaningar som orsakas av ett fragmenterat system, brist på kontinuitet och en brist på standardisering av data inom hälso- och sjukvården – samtliga faktorer som leder till onödigt lidande, bristande effektivitet och skenande kostnader.

Andrea Fiumicelli – CEO Dedalus Group

 

Som en del av denna vision arbetar vi ständigt för att förbättra våra tjänster vad gäller:

  • användningen av Hybrid Cloud som allmännyttiga tjänster,
  • tjänster för att optimera databearbetning och “insikter”,
  • datautbildning av hög klass för att erbjuda ytterligare kontinuitet i vårdens verksamhet, och
  • att stärka cybersäkerheten i hälso- och sjukvårdens ekosystem.

Som en del av initiativet Healthy Planet har vi dessutom förbundit oss att bli koldioxidneutralt senast år 2030.

Vårt förhållningssätt till teknikutvecklingen är att säkerställa en utveckling utan avbrott. Genom att lansera ett publikt ekosystem med API:er vill vi möjliggöra ett mer granulärt utbyte av data och information mellan Dedalus lösning (plattform) och våra partners applikationer.

Samtidigt lägger vi stor vikt vid säkerhetstillägg såsom användning av blockkedjor för alla transaktionella komponenter däribland FHIR databas, samtyckesregister och XDS register. Datakryptering aktiveras per default.

Vi stöder de berörda ”ekosystemens” aktörer genom att göra data och insikter direkt tillgängliga för såväl vårdpersonal som för patienter och deras anhöriga, vilket frigör den verkliga nyttan från de data som lagras i journalsystemen och befintliga applikationer för att driva verksamheten bättre.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser