Nordisk prehospital journal (ePCR) kommer att bli en global export-produkt

amPHI – Global Center of Excellence

Nordisk prehospital journal (ePCR) kommer att bli en global exportprodukt

IT-systemet för räddningsfordon som används i Region Stockholm är på väg ut till hela världen. amPHI Systems har kommit under Dedalus vingar och nu ska det bli en exportsuccé.

I Aalborg i Danmark finns ett högspecialiserat IT-företag som har utvecklat ett så kallat journalsystem för användning i bland annat ambulanser. Namnet på systemet är amPHI. De senaste fem åren har Region Stockholm använt det systemet för att standardisera och underlätta kommunikationen mellan jourcentral, utryckningsfordon som ambulanser och helikoptrar samt akutmottagningen på sjukhuset.
Baserat på erfarenheterna från Region Stockholm och Danmark är amPHI på väg att bli en exportsuccé och amPHI Systems är nu Dedalus globala ”Center of Excellence” inom det så kallade prehospitala området.

 

”Självklart är det ett mål i sig att ingå partnerskap med fler svenska regioner och på samma sätt som i Region Stockholm leverera en lokalt och regionalt anpassad struktur som hjälper medborgare och behandlare på bästa tänkbara sätt och så snabbt som möjligt i olycks- och krissituationer, säger Thomas Anderzon, CEO Sweden & Regional Sales Director with Dedalus, och fortsätter:

”Det övergripande målet är att fem länder på den globala marknaden ska använda lösningen inom tre år.”
Dedalus vill ha lösningar och kompetens över hela sjukvårdssektorn, och det saknades något inom det prehospitala området. amPHI Systems är helt dedikerat till digitaliseringen av akutvårdsprocesser, från ambulans till akutmottagningar.

”Jag tror att detta kan vara ett bra exempel på att exportera nordiska IT-lösningar – vi har höga förväntningar, och vi har redan en dialog med potentiella kunder i flera europeiska länder och i Australien”, berättar Thomas Anderzon.

20 års erfarenhet av att kontrollera och dela information från incidensområde till sjukhus. 

amPHI ger i dag 8 miljoner personer ett spänstigt och lättanvänt räddnings-, akut- och prehospitalt system som ger vårdtagare bästa möjliga start mot återhämtning. Systemet används i Region Stockholm sedan fem år tillbaka och sedan 2016 i hela Danmark.

amPHI utvecklades i nära samarbete med akademi och ambulanspersonal, från början av 2000 i Region Nordjylland i Danmark i tät dialog och partnerskap med Aalborgs universitet och vården, senare också tillsammans med Region Stockholm. amPHI bygger på 20 års erfarenhet av att kontrollera och dela information från incidensområdet till sjukhuset.

Stärker servicen genom att ta med hela vårdens expertis till olycksplatsen 

Med amPHI kopplas hela hälsoorganisationens förmåga till incidentscenen, vilket gör det möjligt för ambulanspersonal att optimera behandlingen av patienten.
amPHI-lösningen drivs på en surfplatta på akutenheterna och från en webbaserad lösning på utskickscentralerna och sjukhusen. Mjukvaran har visat sig kapabel att hantera komplexiteten i informationsdelning mellan +800 akutenheter, larmcentraler, akutmottagningar och sjukhus.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser