Därför att varje sekund räknas. Anslutningen till räddningstjänst.

Därför att varje sekund räknas. All patientdata som är relevant för behandlingen går direkt till akutmottagningen.

Därför att varje sekund räknas. All patientdata som är relevant för behandlingen går direkt till akutmottagningen.
Omedelbar kommunikation mellan nödräddning och akutmottagning är en avgörande faktor i behandlingen av akutpatienter.
Tillägget Rescue Service Connection möjliggör åtkomst till information om patienter som har registrerats av räddningstjänsten. Det tar dig ett stort steg närmare detta mål. Det möjliggör åtkomst till information om patienter som redan i förväg har registrerats av räddningstjänsten. Tillägget är baserat på den nya ORBIS-U-tekniken.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser