Äntligen på plats i Sverige!

I flera decennier har vi på Dedalus förändrat hälso- och sjukvården i Europa, USA, Sydafrika och flera andra länder. Nu slår vi äntligen upp dörrarna till vårt svenska kontor och står redo att bidra också till den svenska hälso- och sjukvården.

This is Thomas Anderzon, Dedalus Managing Director, Sweden

Så vilka är Dedalus och vad kan vi tillföra svensk hälso- och sjukvård? Dedalus är specialiserade på IT-lösningar för hälso- och sjukvård, exempelvis vårdinformationssystem, integrationsplattformar och avancerade lösningar inom AI och kliniska beslutsstöd. Vi arbetar i partnerskap med våra kunder för att tillsammans säkerställa att både lösningarna i sig såväl som införande och förändringsarbete sker på ett sätt som passar in i kundens miljö. På så sätt kan vi både säkerställa rätt lösningar och skalbarhet över tid – och minimera störningar vid införande. Därmed strävar vi efter att ge våra kunder största möjliga nytta av sina IT-investeringar för såväl kliniska medarbetare och patienter som beslutsfattare.

“Det är glädjande att vi snart slår upp portarna till vårt första svenska kontor, en viktig milstolpe i vår svenska etablering.
Detta understryker vårt engagemang för Sverige, att bidra till fortsatt utveckling av svensk hälso- och sjukvård.”Thomas Anderzon, Managing Director, Sweden

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser