Vård på en ny nivå

Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust

Elektroniska patientjournaler är ett av fundamenten i Royal Papworth Hospital digitala strategi.

Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust med cirka 2.000 anställda är ett ledande sjukhus och kardiotorakalt centrum i Storbritannien som tillhandahåller regionala tjänster för kardiologi och cancer. Sjukhuset utför också hälso- och sjukvård nationellt inom områden som transplantation, sömnstörningar och pulmonell hypertoni.

Royal Papworth utförde den första lyckade hjärttransplantationen i Storbritannien samt även världens första lyckade hjärt-, lung- och levertransplantation.

Sjukhuset ställdes inför utmaningen att implementera ett nytt journalsystem parallellt med en flytt till en toppmodern anläggning vid Cambridge biomedicinska campus. Ledningen vid sjukhuset insåg att systemet var grunden för organisationens digitaliseringsstrategi och en förutsättning för att kunna säkerställa patientsäkerheten, tillhandahålla bättre patientvård och upprätthålla operativ effektivitet. För att understryka denna ambition formulerade Royal Papworth en slogan “World-beating care through digital” för sjukhusets digitala strategi.

Det första steget var att få åtkomst till information i realtid samt informera personalen att användningen av digitala system är nyckeln till förbättrad patientvård. Digitaliseringen har en stor inverkan för att stödja kliniskt beslutsfattande, optimera användningen av resurser och ge ledningen information för analys av verksamheten.

Projektet att migrera Papworth började under 2017, som även innefattade digitalisering av recepthantering, stod klar inom 7 månader. Under 2018 aktiverades också Results and Reporting (R&R). Nyligen integrerades lösningen med journalsystemet vid Cambridge University Hospital vilket har gjort det möjligt att effektivt utbyta resultat och information mellan systemen.

Med de integrerade komponenterna för hantering av recept, läkemedel, provtagning och resultat samt länkar till andra system uppnår sjukhuset en gemensam och delad överblick vilket förbättrar patientsäkerheten och förenklar arbetsflödet.

“För första gången någonsin har vi nu en komplett överblick över patienten i realtid. Dokumentet är korrekt, aktuellt, läsbart och tydligt. Och det finns kontroller och spärrar som minskar risken för fel vid förskrivningar.

Chris Johnson, Chief Medical Information Officer, Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust

Implementationen av Lorenzo genomfördes enligt plan, med önskad kvalitet och kostnad, och i maj 2019 kom lösningen i användning vid Royal Papworth’s nya byggnader. Med Lorenzo som stöd skapas helt nya förutsättningar att förbättra patienternas säkerhet och tillhandahålla bästa möjliga hälso- och sjukvård i det helt nya sjukhuset

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser