CONNECTED CARE

Skab et “sammenhængende patientforløb på tværs af organisationer og interessenter. Vi fokuserer på befolkningens sundhedsbehov, integrerer behandlingsforløb, og støtter patienter og klinikere med effektive digitale værktøjer.

Nationale & regionale sundhedsmyndigheder
Offentlig udbyder af sundhed og social omsorg
Privat udbyder af sundhed og social omsorg
Primær pleje & praktiserende læge
Patient & Borger

“Integrated care” og “Connected care” har potentiale til at virkeliggøre målet om personaliseret sundhed. På den ene side har omstrukturering af behandlingsmodeller og implementeringen af nye systemer og integrerede behandlingsprogrammer skabt mulighed for vejledning og avancerede interventioner. Det fremmer den medicinske beslutningsstøtte og muliggør individuelle sundhedsydelser. På den anden side har sundhedsvæsenets digitale økosystem skabt en platform, hvor man kan følge og hjælpe borgerne i deres daglige aktiviteter. Hermed får vi skabt en hidtil uset mængde af data. 

Dedalus tilbyder et udvalg af innovative løsninger, der understøtter “Continuum of Care” på tværs af organisationer og interessenter.

Garsia

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg.

Find ud af mere

Clinical Coordination Center

Sundhedsdata i realtid

Find ud af mere

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

Personas

Transformer samspillet mellem klinikere og patienter så pleje og behandlingsresultat forbedres.

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

CareSuite

Forbundet, integreret sundhedsvæsen

Find ud af mere

Fra isoleret behandling til ”Continuum of Care”. 

Vi hjælper dig med tidens store udfordring – at skabe sammenhæng i patientforløbet. Vi forenkler forholdet mellem patient og interessenter i både offentlig og privat sektor, og understøtter de professionelle sundhedsaktører ved at levere applikationer, der gør det let at dele metoder, værktøjer og erfaring.

Garsia

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg.

Find ud af mere

Clinical Coordination Center

Sundhedsdata i realtid

Find ud af mere

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

Personas

Transformer samspillet mellem klinikere og patienter så pleje og behandlingsresultat forbedres.

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

CareSuite

Forbundet, integreret sundhedsvæsen

Find ud af mere

Med Connected Care mener vi et integreret, digitaliseret system der giver mulighed for at: 

  • Involvere patienterne gennem hele behandlingsprocessen
  • Støtte klinikere i evalueringen af patientens tilstand vha. remote services/-hardware 
  • Støtte multidisciplinære aktiviteter
  • Analysere data for at målrette behandling optimalt 

Garsia

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg.

Find ud af mere

Clinical Coordination Center

Sundhedsdata i realtid

Find ud af mere

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

Personas

Transformer samspillet mellem klinikere og patienter så pleje og behandlingsresultat forbedres.

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

CareSuite

Forbundet, integreret sundhedsvæsen

Find ud af mere

Vores tilgang til “Continuum of Care” giver praktiserende læger mulighed for at monitorere alle målinger gennem patienternes behandlingsforløb, som takket være telemonitoring, kan deles med “Control Center” systemet via FHIR-ressourcer.

Garsia

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg.

Find ud af mere

Clinical Coordination Center

Sundhedsdata i realtid

Find ud af mere

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

Personas

Transformer samspillet mellem klinikere og patienter så pleje og behandlingsresultat forbedres.

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

CareSuite

Forbundet, integreret sundhedsvæsen

Find ud af mere

Webbaserede løsninger målrettet borgerne, til at bevare en direkte kontakt med sundhedspersonalet gennem hele det samlede behandlingsforløb.

Garsia

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg.

Find ud af mere

Clinical Coordination Center

Sundhedsdata i realtid

Find ud af mere

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

Personas

Transformer samspillet mellem klinikere og patienter så pleje og behandlingsresultat forbedres.

Find ud af mere

CareSuite

Forbundet, integreret sundhedsvæsen

Find ud af mere

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser