Garsia

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg.

GARSIA er Dedalus’ nye løsning til de kommunale områder Sundhed, Social- og Omsorg. 

Løsningen fungerer internationalt og trækker på over 20 års erfaring. Garsia er en Multitenant webløsning med markedets mest brugervenlige brugergrænseflade. Løsningen er tilpasset kommunernes aktuelle ønsker og behov og udvikles i takt med at behovene ændres.

Garsia er bygget op med en holistisk tilgang til borgerens forskellige og mangeartede, komplekse behov og de tilknyttede ydelser I som kommune skal levere. Det kommer til udtryk i de intuitive workflows, målrettet til både fagområder og til den enkelte fagspecialist.

Garsia er en Multi-tenant-løsning.  Det betyder, at den problemfrit kan betjene din og flere andre kommuner ud fra ét drifts-setup. Det giver kommunen en mulig driftsbesparelse, der kan mærkes. Løsningens Multi-tenant-evne betyder også, at kommuner kan dele og arbejde ud fra samme processer, hvis I ønsker det. 

Løsningen er udviklet til at understøtte Sundhed og genoptræning, Socialområdet og Omsorgsområdet i Italien og Frankrig. Den trækker derfor på en stor mængde europæisk erfaring, bl.a. gennem brug af standardmetoder og en bred vifte af integrationer. I Danmark leveres Garsia med alle nødvendige integrationer, arbejdsgange og metoder herunder Fælles Sprog III (FSIII) og Voksenudredningsmetode (VUM 2.0) m.fl. 

Garsia leveres som en standardløsning, men har en høj grad af fleksibilitet. Det er muligt at konfigurere særlige overblik og designe formularer, arbejdsgange og processer, så de er skræddersyet til din kommunes behov. 

Med Garsia bestræber vi os på at levere markedets bedste brugeroplevelse. Vi investerer løbende i at optimere alt fra workflowet til UX-designet. 

Garsia leveres med Dedalus’ integrationsplatform, der er baseret på open-source. Det giver din kommune hurtige og smidige integrationsmuligheder til jeres nuværende og kommende tredjepartsleverandører. Det betyder, at I sammen kan bidrage kommunen innovation og det digitale økosystem. 

Også på Business Intelligence (BI)-fronten er Garsia fleksibel og benytter Dedalus’ Analytics-platform. Vi tør godt love, at Garsia opfylder alle behov for BI, Insights og Analytics, som du står med nu og i mange år frem. Det er fx muligt at vise, tilpasse og bruge alt data Garsia har berøring med – ligesom det er muligt at eksportere og integrere data efter behov. Analytics-platformen er, ligesom selve Garsia, intuitiv og let at benytte. Det går hurtigt at opsætte dashboards og lave rapportering med det systemets analyseværktøj. BI-dashboards og rapporter kan opsættes af jer selv eller med hjælp fra Dedalus’ BI-team. 

Garsia er en fuldt dækkende løsning, til det kommunale område. Løsningen er webbaseret og fungerer på tværs af devices og understøtter de udgående medarbejderes hverdag mobilt. 

Garsia indeholder også afregningssystem, disponeringssystem og meget mere. 

 


 

Løsningen bruges i dag bl.a. af to af Italiens metropolområder – Bologna Metropolitan og Regione Lazio. Her dækker Garsia samlet mere end 6.000.000 borger og benyttes på tværs af regionale enheder, kommunale enheder og fagområder. Garsia gør det muligt for de to store italienske kommuner at sammenligne og dele data. 

De muligheder for at dele borgerinformation, som i Danmark kendes i projektet ”Samlet patientforløb” og deles gennem ” KL Gateway” er bygget ind i Garsia. 

Key Benefits

  • Løsningen dækker omsorgs-, sundheds- og socialområderne
  • Løsningen er bygget op omkring den enkelte borger og fungerer på tværs af fagområder
  • Løsningen tilbyder fuld udnyttelse af data
  • En standardløsning med fuld fleksibilitet og skalerbarhed.
  • Brugeroplevelse i topklasse

Key features

  • Multitienancy
  • Indbygget Open Source integrationsplatform
  • Indbygget BI-platform
  • Fagbaseret workflows
  • Fuld mobil løsning

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser