SAMSPIL via PERSONAS 

Transformer samspillet mellem klinikere og patienter så pleje og behandlingsresultat forbedres.

Klinisk implementering og accept er den største enkelt-forhindring for at høste fordelene ved din investering i elektroniske patientjournalsystemer. 

Personas transformerer den måde, som klinikere og patienter kommunikerer på i behandlingsforløbet. Systemet giver sundhedspersonalet mulighed for at fokusere mere på patienten, og mindre på teknologien. I får en brugerspecifik og intelligent brugergrænseflade, som er tilpasset brugerens rolle og den kliniske proces, som skal understøttes.

Løsningen integrerer arbejdsprocesser, organiserer patientoplysninger og automatiserer oprettelsen af patientdokumentation, så personalet kan fokusere på behandlingen, og bruge mindre tid på administration eller på at søge efter relevante oplysninger. Ved hjælp af nye teknologier som machine learning (ML) og kunstig intelligens (AI), kan Personas analysere indholdet i patientjournalen og fremhæve de oplysninger, der er relevante for patientens aktuelle problem. Det giver bedre behandling og aktivt forebyggende indsatser, der kan reducere behovet for dyre og ikke planlagte hospitalsindlæggelser.

Key Benefits

  • Øget klinisk accept og brug af EPJ. Innovative teknologier om talegenkendelse, natural language processing (NLP) , machine learning (ML) og AI gør det lettere at levere omsorg og processpecifikke ydelser.
  • Evidens-baseret beslutningsstøtte til klinikerne forbedrer patientforløbet og plejen. Med de rette data, kan klinikerne foretage de rigtige valg, på det rigtige tidspunkt.
  • Reducerer omfanget af klinikernes administrative opgaver.

Key features

  • Intelligent brugerinterface.
  • Integreret behandlingsforløb og klinisk beslutningsstøtte.
  • Stemmegenkendelse og natural language processing (NLP).
  • Uafhængigt af underliggende EPJ system og integreret via de nyeste sundheds teknologistandarder (HL7 FHIR).

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser