CARE SUITE

Forbundet, integreret sundhedsvæsen

Care Suite er en fleksibel EPJ-platform, der giver dig mulighed for at maksimere værdien af dine eksisterende It-investeringer og processer, og opnå hurtig accept og brug af digitale innovationer. Care Suite kan udrulles gradvist, så din organisation kan transformere sig i egen hastighed og til en rimelig pris. Care  Suite kan hostes lokalt eller via en cloud infrastruktur, on-prem eller via en hybridmodel. 

Care Suite er en sikker, integreret og åben FHIR-baseret platform, der hjælper jer  til at levere patientcentreret behandling og pleje. Platformen giver jer mulighed for effektiv og sikker kommunikation og samarbejde med patienter, personale og leverandører af services.

Forbedret samarbejde på tværs af behandlingsforløb 

Care Suite sikrer sammenhæng og koordination i behandlingsforløb gennem fem komponenter: 

 1. Erfaringsdeling  og involvering. Care Suite sikrer, at patienter er ligeværdige partnere i deres forløb. 
 2. Systematisk information i realtid. En række support-services understøtter de enkelte kliniske behandlingsforløb, og sikrer, at patientjournalen opdateres i realtid.  
 3. Data og analyse med Open Health Connect. Løsning sikrer integrerede patientjournaler og leverer essentielle funktioner som fx arbejdsprocesstyring, realtidsovervågning af data og kliniske analyser. 
 4. Økosystem. Fælles brug af funktioner som central brugeridentifikation, brugergodkendelse og autorisation til at beskytte patientdata, definition og udveksling af strukturerede formularer til indsamling af kliniske vurderinger, og udveksling af opgaver i tværgående patientforløb. 
 5. Internet of things (IoT). Sikrer at data fra medicinsk udstyr som bruges af patienten, kan inkluderes i den elektroniske patientjournal. 

Hvorfor Care Suite?

 • Designet af klinikere til klinikere, med en velafprøvet infrastruktur og ressourcer til at understøtte klinisk sikkerhed og overholdelse af retningslinjer og behandlingsforløb. 
 • Bygger på åbne standarder og APIer for at understøtte innovation i de kliniske ydelser og processer i forhold til patienter, plejepersonale og læger. 
 • Udnytter ny teknologi til at transformere patientoplevelsen og indsamle relevante mønstre i de registrerede data. 
 • Reducerer behovet for store investeringer og lader organisationer udbygge et elektroniske patientjournalsystem, samtidig med at de maksimerer nytten af de eksisterende It-applikationer og infrastruktur. 
 • Bruger AI og talegenkendelsesteknologi til at forbedre datadeling, og hjælper med forenkling af  den kliniske proces og patientens involvering. 

Key Benefits

 • Care Suite hjælper jer til at levere den rigtige behandling og pleje på det rigtige tidspunkt og rigtige. Fordelene er:
 • Forbedret sikkerhed og kvalitet af behandling, og en større patientinddragelse.
 • Bedre flow af patienter i afdeling og på hospitaler, hvilket giver mere kapacitet og øger den administrative effektivitet.
 • Realtidsovervågning der letter administration af tværgående behandlingsforløb.
 • Mulighed for at samarbejde med kollegaer eller eksterne partnere med en delt adgang til patientens data i en kliniske kontekst.
 • Større fleksibilitet og interoperabilitet, hvilket sikrer, at klinikerne kan overholde retningslinjer og processer for patientforløb.

Key features

 • Uanset om systemet er placeret i cloud eller lokalt, sikrer Care Suite at hospitalet effektivt kan styre den interne drift og samtidig arbejdemed partnere på tværs af sundhedvæsenet.
 • Patientadministration og kontraktstyring.
 • En funktionel EPJ for alle kliniske specialer.
 • ’Closed loop’ styring af lægemidler.
 • Integreret understøttelse af specialer som kemoterapi, skadestue osv.
 • Avanceret dataintegration til understøttelse af kliniske processer og analyseservices.
 • En borgerapp og -portal så patienter kan involveres i egen behandling.
 • Rollebaseret adgangskontrol, terminologi osv. sikrer at alle produkter integreres uden problemer.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser