20 års erfarenhet av att kontrollera och dela information från olycksplats till sjukhus.

amPHI betjänar i dag 800 + enheter och 8 miljoner personer.

 

20 års erfarenhet av att kontrollera och dela information från olycksplats till sjukhus.

Sedan början av 2000-talet har amPHI utvecklas så att vi kan leverera en prehospital vårdjournal som omfattar hela den prehospitala vägen från olycksplats till att patienten tas emot och tas in på sjukhuset. Systemet betjänar 800 + enheter och 8 miljoner personer.

amPHI är en verksamhetskritisk IT-plattform inom vården. Den säkerställer i dag ett flexibelt och lättanvänt räddnings-, akut- och prehospitalt system för 8 miljoner personer som ger dem bästa möjliga start mot återhämtning. Under fem år har amPHI använts i Region Stockholm och sedan 2016 i hela Danmark.

 

amPHI utvecklades i nära samarbete med akademi och ambulanspersonal i början av 2000-talet i Region Nordjylland i Danmark och med tät dialog och partnerskap med Aalborgs universitet och vården, senare också tillsammans med Region Stockholm. amPHI bygger på 20 års erfarenhet av att kontrollera och dela information från olycksplats till sjukhuset.

Systemet är en komplett lösning för elektronisk prehospital vårdjournal (ePCR) som förenar kommunikationen mellan akutenheterna (ambulanser, helikopter, båtar etc.), larmcentralen och akutmottagningen.

Stöder ambulanspersonal genom att ta med vårdens hela expertis till olycksplatsen

Med amPHI kopplas hela hälsoorganisationens förmåga till incidentscenen, vilket gör det möjligt för ambulanspersonal att optimera behandlingen av patienten.

amPHI-lösningen drivs på en surfplatta på akutenheterna och från en webbaserad lösning på utskickscentralerna och sjukhusen. Mjukvaran har visat sig vara kapabel att hantera komplexiteten i informationsdelning mellan +800 akutenheter, larmcentraler, akutmottagningar och sjukhus.

Nyligen förvärvade Dedalus amPHI Systems. Syftet är att etablera amPHI som världens ledande prehospitala vårdsystem. Ambitionen baseras på att amPHI är en säker, motståndskraftig och pålitlig lösning som har betjänat Region Stockholm i över fem år och hela Danmark i sju år.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser