"En patient, en journal" E-hälsovårdssystem

Ministry of Health Brunei

För att skapa ett avancerat informationssystem för hälso- och sjukvård krävs en partner som inte bara har en väl fungerande programvarulösning utan dessutom är experter på området och har en djup kunskap inom området.

“Vi insåg att vårt mål inte skulle bli en lätt uppgift”, säger Dr. Ahmad Yazid, läkare och medicinsk chef vid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) Hospital vilket är Bruneis största sjukhus med över 600 sängar. “Vi behövde en partner med teknisk kunskap och engagemang”.

MOHB fann att partnern som kunde tillhandahålla IT-support och expertis var Dedalus. Dedalus utformade och anpassade systemet Bru-HIMS (Brunei Health Information and Management System) att köras på Dedalus Enterprise Management-lösning. Lösningen integrerades med nära ett dussin befintliga MOHB-system, inklusive bokningssystem, hantering av öppenvårdspatienter och klinisk hälso- och sjukvård.

Efter mindre än två års arbete driftsattes Bru-HIMS.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser