VARFÖR DEDALUS

Stöd och hjälp ges till vårdpersonal och vårdgivare för att kunna erbjuda bättre hälso- och sjukvård inom alla specialiteter.

Dedalus försöker alltid att tillhandahålla en så engagerande och tillfredsställande upplevelse som möjligt med arbetsuppgiften. Vår personal drivs av en passion i uppdraget att hjälpa vårdpersonal och vårdgivare att kunna erbjuda en ännu bättre hälso- och sjukvård inom sitt arbetsområde.

Vårt företags kultur är att främja och stimulera våra anställdas önskan att lära sig mer, finna innovationer och att ständigt förbättra samarbetet med slutanvändarna. Detta kan göra skillnad för miljoner människor i världen.

Varje individ är start- och slutpunkt för gruppens aktiviteter och kan även se den slutliga nyttan. Följaktligen är vi stolta i våra försök att utföra lite mer varje dag.

Vårt företag har en personal bestående av 5 600 olika individer i mer än 30 länder som arbetar tillsammans för att förnya och förbättra hälso- och sjukvården för miljoner människor i världen. Vi är personerna i Dedalus. Hitta lediga tjänster här

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser