FOREBYGGELSE

Sæt fokus på folkesundhed og forebyggelse ved at understøtte et effektive samarbejder på tværs af interessenter og sektorer.

Nationale & regionale sundhedsmyndigheder
Offentlig udbyder af sundhed og social omsorg
Primær pleje & praktiserende læge

Mange lande og regioner har en vision om at sikre trivsel og på lang sigt reducere behovet for indlæggelser og behandling. Udvikling af forebyggende aktiviteter og tiltag, der fremmer sundhed og trivsel, er blevet tiltagende vigtige. Gennem forebyggende aktiviteter involveres den enkelte borger og patient i stigende grad i egen sundhed og velvære.

Vi tilbyder en række løsninger til støtte for sygdomsforebyggende aktiviteter, både direkte og indirekte. Fokus er især  at sikre koordinering og effektivitet hos alle interessenter.

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

Sundhedsmyndigheder verden over har fokus på at identificere og håndtere de risikofaktorer, der kan påvirke befolkningen sundhed. Områder og adfærd med høj risici skal udpeges og afsøges og om muligt begrænses.

Sundhedsmyndigheder anvender epidemiologiske værktøjer og folkeoplysning til at udføre opgaverne. Få en enkel, intuitiv løsning der er afstemt i forhold til  gældende lovgivning.

Vi tilbyder adgang til mere end 180 operationelle procedurr, der letter arbejdet.

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

Implementering af screening-kampagner kan forbedres væsentligt, når der er adgang til koordinering med de praktiserende lægers patientjournaler. Det giver klare fordele i forbindelse med udvælgelse af målbefolkningen, returnering af oplysninger samt indsamling af resultater. 

Med vores løsninger kan praktiserende læger være fuldt involveret i processen, og bidrage effektivt til den samlede forebyggelse.

PatientAide

Et kraftfuldt værktøj til at øge patientens involvering i egen behandling og sundhed 

Find ud af mere

OpenHealthConnect

Opbygning af forbundne sundheds- og plejemodeller: Integrering af services med handlingsorienterede data

Find ud af mere

Life flows through our software

Our customers’ experience of the digital transformation of healthcare.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser