En natrapport fra ambulancen – tid og præcision er altafgørende

Vores Chief Medical Officer og akut-børnelæge Erica Bonns, har været observatør i en ambulance en nat.

Før sin ansættelse hos Dedalus, var Erica en af de læger, der tog imod patienterne, der kom til hospitalet med ambulancen. Nu arbejder hun for at skabe optimale redskaber for sundhedspersonalet – i alle led. Følg Ericas tur med ambulanceteamet og få hendes indblik i, hvordan den præhospitale platform amPHI, som ambulancerne i hele Danmark og Stockholmsregionen, benytter, kan gøre en livsvigtig forskel. Funktionaliteten er en kilde til inspiration til sundhedssoftware, der reelt kan spare tid.

Ambulance Sverige Dedalus

Chief Medical Officer Erica Bonns

Ericas tur med ambulance-teamet 

 ……… alarmen lyder.
Høj prioritet.
Svært syg patient.

Vi løber ud til ambulancen, starter og er på vej. Adressen vises på ambulancens navigationsskærm. Turen er 15 minutter lang. Rapporten vi modtager, beskriver at patienten har blå læber og meget svært ved at trække vejret. Situationen er kritisk.

De blå blink er ikke nok til at få os hurtigt nok frem gennem trafikken – vi må slå sirenen til også.  Ambulancen zig-zagger gennem byens gader, ud og ind mellem biler og busser.

Fremme på adressen løber vi ind med rygsække med ilt-forsyning, akutmedicin og hjælpemidler. Stemningen på adressen er kaotisk. Patient har virkelig svært ved at få luft.

Proceduren gennemgås:
A – Airway, frie luftveje. Tjek!
B – Breathing. Vejrtrækning. Her er problemet. Skal afhjælpes nu. På med iltmaske.  Iltningen i blodet stiger.
C – Cirkulation. Kardiopulmonal auskultation, puls og blodtryk. Tjek!

Disability- og Exposure teamet når ikke frem. 

Hurtig transport til hospitalets akutmodtagelse. Patienten afleveres og redderne kommer tilbage til ambulancen.

Som tidligere læge på akutmodtagelse, forventer jeg, at vi skal bruge tid på dokumentation. Meget tid, meget grundigt.
Men her bliver jeg – også – klogere.

Ambulanceteamet klikker sagen igennem på skærmen.
Triageringen, vitale parametre og rapport ifølge S-BAR-proceduren;
Situation – Baggrund – Aktuelt – Anbefaling.

Det meste er allerede dokumenteret i det præhospitale journalsystem amPHI. Det skete mens der blev taget hånd om patienten. Dokumentationen bliver dobbelt-checket, afsluttet og leveret

Få minutter senere kører vi videre, klar til næste opgave!

Horizontal walking paramedic amphi Dedalus.png

Fjern tidsrøverne – det sætter fagpersonalet fri

Den fornemste opgave for ambulancereddere er at hjælpe patienter/borgere, som har brug for akut sundhedsfaglig assistance. Den opgave er skarpt efterfulgt af journalisering af sundhedsdokumentation. Dokumentation er alfa og omega for patientens videre forløb på hospitalet. Men dokumentation kan være en livsfarlig tidsrøver.

I Danmark ved vi, at digitaliseringen af det præhospitale journalsystem og sammenkoblingen med hospitalets journalsystem har øget præcisionen og sparet tid. Og amPHI-systemet, der er udviklet i Danmark, er et at de systemer, som vi i Dedalus nu arbejder for at også andre europæiske lande kan få gavn af.

Der tales meget om tidsnød i relation til sundhedssektoren og hospitalerne. Skal der frigives mere tid til den konkrete sundhedsfaglige hjælp andre steder i sundhedssektoren er amPHI – det præhospitale journalsystem – som findes i alle landets ambulancer – en god inspirationskilde.

Vi ved fra vores store nordiske undersøgelse, at 63 procent af de danskere der konkret har været i kontakt med sundhedsvæsenet oplever, at fagpersonalet i social- og sundhedsvæsenet bruger ekstra tid på at finde evt. sundhedsfaglige informationer om det relevante sundhedsforløb, fordi informationen ikke umiddelbart er digitalt tilgængelig.

60 % af danskerne vurderer desuden, at ligheden i sundhedssystemet ville kunne øges, ’hvis mere information var digitaliseret og alle fagpersoner i behandlings- og omsorgskæden var opdaterede og havde adgang til de samme informationer’.

Læs mere om amPHI her.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser