Danskerne vurderer digitalisering kan give mere lighed i sundhed

Langt under halvdelen af alle danskere vurderer, at vi har lige god adgang til sundhedsydelser i Danmark. Faktisk er det kun 39 procent af danskerne, der i høj eller meget høj grad mener dette. Sat endnu mere på spidsen, så er det reelt 15 % af danskerne der mener, at vi borgere i meget høj grad har lige adgang til god behandling og omsorg her til lands.

Samlet set er altså 6 ud af 10 af danskere skeptiske omkring lighed i adgang til sundhedsydelser. Dette og meget mere ved vi via en stor nordisk undersøgelse, som vi i Dedalus har gennemført via YouGov. Mere end 3000 danskere, nordmænd og svenskerne har givet deres besyv med om lighed i sundhed og digitalisering.

Ifølge danskerne er de tre væsentligste grunde til skævvridningen i adgangen til god behandling og omsorg:

  • Postnummer/bopæl, siger 38%;
  • Alder, siger 29%
  • Indkomst, siger 26%

Også hos vores naboer i Sverige, oplever borgerne at der er problemer med lige adgang til sundhedsydelser. Kun 28 procent, at der er lighed i adgang til god behandling og pleje.

I vores undersøgelse har vi også set nærmere på, hvilke tiltag danskerne mener kan hjælpe med at sikre en større grad af lighed.

Digitalisering kan øge lighed

For at afdække, hvilke faktorer danskerne mener, der kan forbedre ligheden i adgang til god behandling, bad vi mere end 1000 danskere om at tage stilling til en række påstande relateret til sundhed og øget lighed. Og der var tre klare vindere i. Digitalisering af information, inddragelse i egen behandling og flere lokale sundhedsenheder ligger i toppen og vurderes af danskerne som mulige løftestænger for øget lighed:

  • Flest danskere mener, at ligheden ville øges, ’hvis mere information var digitaliseret og alle fagpersoner i behandlings- og omsorgskæden var opdaterede og havde adgang til de samme information’. (60%)
  • Derefter følger, at ligheden ville øges, hvis vi ’havde flere mobile enheder med sundhedspersonale og lokale sygehuse’ (58%). Det ligger i tråd med sundhedsreformens løfter.
  • Og på tredjepladsen følger, at vi ville få mere lighed, ’hvis vi via digitale løsninger kunne aktivere og involvere hver enkelt borger mere i sit eget sundheds-og sygdomsforløb’. (55%)

Øget lighed og kvalitet kræver IT-infrastruktur
Sundhedsreformen peger, ligesom flertallet af danskerne, på at vi kan have gavn af flere lokale sygehuse. Det kan også være godt, men ifølge vores Chief Technology Officer for Dedalus i Danmark og Nordeuropa, Jonas Knudsen, levere flere lokale sundhedsenheder ikke nødvendigvis mere lighed.

”Sundhedsvæsenet er udfordret på at levere lige adgang til god behandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor. Der ér fokus på behandling tættere på borgeren i sundhedsreformen, men der mangler noget væsentligt – koordinering, forebyggelse og samarbejde på tværs af sundheds- og omsorgsområdet skal følge med,” påpeger han.

”Der er ikke taget stilling til, hvordan flere lokale enheder sikrer kronisk syge og multisyge bedre koordinerede forløb, overlevering af viden mellem fagpersonale og sektorer eller, hvordan vi gør det lettere for borgerne at være aktive medspillere i deres sundhedsforløb. Fokus på de faktorer kan øge lighed, spare tid og bidrage til bedre forebyggelse – og dermed mere sundhed.”

Data kan levere mere sundhed og mere lighed
Danmark fremhæves ofte som meget digitaliseret i forhold til fx Tyskland, også på sundhedsområdet. Vi er kommet ganske langt, men der er mange data i sundhedsvæsenet, som vi ikke bruger.

Sundheds- og plejesektoren har endnu ikke prioriteret digitale værktøjer, der kan give fagpersonale og behandlere adgang til de værdifulde sundhedsdata på tværs af sektorer. Uanset om en borger kommer på supersygehus, et lokalsygehus eller i en mobil sundhedsenhed, er det afgørende, at alle fagpersonaler, og borgeren, har den rette viden til rådighed.

Det mener både vi, og danskerne, kan øge lighed i adgang til god behandling og pleje.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser