VITAE Suite

VITAE Suite er den kommunale løsning med fuld bredde på tværs af social-, sundheds- og omsorgsområderne. VITAE tilbyder en skræddersyet, brugervenlig grænseflade til hver individuel bruger og dennes område. Løsningen integrerer til en lang række nationale og regionale services som eksempelvis den fælleskommunale infrastruktur.

Ud fra devisen én borger – én journal tilbyder VITAE Suite kommunale medarbejdere at arbejde med en samlet og central borgerjournal. Én journal for hver borger, lige fra barn/ung til voksen handicap, misbrug, sundhedsforløb eller genoptræning og til ældrepleje. Samarbejde og fælles data er en mulighed, og graden af åbenhed styres nemt gennem brugernes sikkerhedsprofiler og organisationsopdeling. Der kan derved arbejdes med forskellige grader af lukkethed, men også af åbenhed bl.a. i forhold til stamdata og medicin. Denne rollebestemte sikkerhedsprofil benyttes ligeledes til at styre adgang til socialhandleplaner og Fælles Sprog III-sag.

VITAE Suite tilbyder hver enkelt medarbejder en skræddersyet arbejdsplads, forstået på den måde, at opsætningen af løsningen matcher medarbejderens ansvarsområde, rettigheder og behov. Den brugervenlige implementering af bl.a. Fælles Sprog III og Voksenudredningsmetoden sikrer medarbejderne fuldt overblik og effektive værktøjer i dagligdagen. Løsningens dynamiske værktøj til design af sagstyper og formularer er visuelt og drag-and-drop baseret. Dette gør kommunens medarbejdere i stand til let at indbygge høj brugervenlighed, når de designer nye sager og skemaer til kommunens områder.

VITAE Suite er ud over et fagsystem også en avanceret indberetnings- og integrationsplatform. Løsningen integrerer til over 40 nationale, regionale og lokale systemer og løsninger bl.a. vagtplansystemer, ESDH-systemer, tredjeparts trænings- og triageringsløsninger, og naturligvis til ekstern MedCom-kommunikation, Digital Post og Den Fælles Kommunale Infrastruktur, og derigennem SAPA og Borgerblik. Løsningen håndterer nemt og effektivt kommunens indberetninger på alle områderne: børn, voksen, misbrug, træning og ældre.

Key Benefits

  • En løsning der dækker omsorg-, sundhed- og social-områderne
  • Én borgerjournal på tværs af fagområder med højt genbrug af data
  • Fleksibel, dynamisk løsning, der nemt tilpasses kommunens struktur og skræddersys til hver delorganisation og bruger
  • Digital Post integration, hvor Digital Post sendes og modtages direkte i Borgerens journal

Key features

  • Brugervenligt værktøj til visuel design af egne formularer og sagstyper
  • Automatiske indberetninger, hvor data trækkes fra registreringer i sager m.m.
  • Højt sikkerhedsniveau igennem enkelt setup af organisation og sikkerhedsprofiler

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser