SUPPORT

Supportering af digitale services og systemer kræver specialviden og know-how. Vi sikrer, at du kan have tillid til performance i dine systemer. Al support sker efter internationale standarder som fx ITIL, COBIT og ISO.

Vores nordeuropæiske team arbejder med hele vores produktportefølje såvel inden for service som projektleverancer. Dedalus har ca. 180 dedikerede medarbejdere inden for leverance i regionen.

Alle vores tjenester er bygget på internationale best practice-regler og standarder inkl. ITIL, COBIT, COPC, CMMI, PAS99, ISO22301 (forretningskontinuitet) og ISO 31000 (risikoledelse). Vores Service Desks services holder sig til ITIL best practise-regler, og vores medarbejdere er højt uddannede inden for support. Alle Dedalus Service Desks anvender kvalitetskontroller for at sikre, at brugerne er tilfredse med resultaterne, hver gang de kontakter vores Service Desk.

Vores driftsløsninger overvåges 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året af vores Security Operations (SOC) team, der har suveræn ekspertise inden for cybersikkerhed til sundhedsvæsenet.

Vores løsninger er i overensstemmelse med ISO 27001. Dette gælder også for vores lokationer og datacentre. Vi benytter et program til Continuous Service Improvement (CSI), hvor problemer, der ikke kan løses med det samme, løbende gennemgås for at minimere uhensigtsmæssighederne, til der kan findes og implementeres en endelig løsning. Alle Severity 1 sager håndteres af vores Major Incident Management (MIM) proces. En Major Incident Manager tildeles til at koordinere aktiviteterne, der genetablerer driften. MIM-processen kontakter serviceteamet, der er sammensat af specialister inden for udvikling og leverance, samt evt. 3. parter (hvor det er nødvendigt), for at undersøge og løse problemet.

Hver sag resulterer i en Root Cause Analysis (RCA-process) for at forstå årsagen til driftsafbrydelsen og forebygge fremtidige tilfælde. Vores team arbejder sammen med slutbrugerne om at gennemføre handlinger og aktiviteter, der er identificeret som en del af RCA med henblik på at sikre endelig færdiggørelse.

Et ønske om en høj standard i vores leverancer er kernen i alt hvad vi gør. Vi anerkender, at Dedalus forventes at overholde branchens standarder, modeller og regler. Vores mål er at overgå dette ved at sikre, at vores kunder kan have tillid til, at vi altid leverer et højt niveau af service, lærer af vores erfaringer med at levere sundheds-it og konstant forbedrer vores kundeservice.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser