KONSULENTSERVICE

Brug vores konsulenter og aktivér deres erfaring til at perspektivere eller udarbejde strategier for fremtidens sundhedsorganisation, service-planlægning, virtuel pleje, sammenlægninger osv. og kom i gang med målrettet digital transformation.

KONSULENTSERVICE TIL UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSORGANISATIONERNES DIGITALE TRANSFORMATION

I løbet af de sidste ti år er udfordringer i forbindelse med efterspørgsel og kapacitet i sundhedssektoren stigende og væsentligt mere komplekse. For at kunne opnå bæredygtige mål, arbejder sundhedsorganisationer og ledelser med store transformationsprogrammer som konsoliderer behandlere i større enheder, der arbejder på tværs af sundhedsvæsnet. Dette bidrager til at skabe nye behandlingsmodeller, som har til formål at flytte nuværende fokus på forbedring af tilstande på akutte sygdomme til overvejende at fokusere på helbred samt at kontrollere de kroniske sygdomme.

Hospitalerne har udviklet sig fra at tage sig af akutte og meget syge, indlagte syge patienter, til fremadrettet at kunne håndtere mange patientforløb som ambulante patienter eller direkte håndtering via hjemmeplejen. Covid-19-pandemien har fremskyndet denne udvikling og har medført betydelig udvikling af håndtering af patienter via virtuel pleje.

Digital transformation i Sundhedssektoren

Hospitaler står ved en skillevej, hvor høj kvalitet og produktivitet skal ydes med begrænsede ressourcer. For at håndtere udfordringer i forbindelse med behov og kapacitet i sundhedssektoren i Danmark, er der blevet lanceret et moderne sundhedshus, der med brug af digital teknologi introducerer nye modeller for pleje, håndtering af befolkningens sundhed samt forebyggelse.

Fremtidens sygehuse vil se helt anderledes ud, hvor bestemte indlæggelser omlægges til virtuelle tjenester eller online service, ambulatoriekontakter eller hjemmepleje. Hospitaler vil på sigt udelukkende behandle akutte indlagte patienter med komplekse sygdomme.

For at understøtte disse transformationer introducerede Strategien for digital sundhed 2018-2022, offentliggjort af det danske sundhedsministerium, ‘Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle’ som en national, politisk prioritet. Man forventer, at sundhedssektoren vil have opnået et basalniveau for digitalisering i 2022.

Dedalus’ konsulentservice hjælper sundhedsorganisationer med at planlægge og udføre deres digitale programmer, så de herved opnår målbare forbedringer af patientforløbets effektivitet og kvalitet.

Fra definitionen af din digitale strategi til understøttelse af dens implementering, fra analyse af aktuelle behandlingsforløb til definering af en fremtidig driftsmodel og handlingsplan, fra udformning af projektet, definition af en business case til understøttelse af implementeringen af use cases. Vi tilbyder services, der kan hjælpe din organisation med at planlægge og gennemføre transformationer, samt udfører implementeringer af de digitale løsninger.

Vores metodik håndterer ‘the five dimensions of transformation’:

 • Mennesker og organisation
 • Kultur, adfærd og værdier
 • Forandring af processer og service
 • Administrationssystemer og vedligehold
 • Digital information og værktøjer

Styrende principper for fælles succes

Vores prioritet er at sætte kunderne i stand til at få succes med deres transformation eller optimeringsprojekter. For at kunne opnå en tydelig værdi anvender vi en række styrende principper:

 • Transformationsprojekter og -løsninger afstemmes med kundens vision og kapacitet
 • Vi benytter anerkendte konsulentmetodikker baseret på principper for forretningsarkitektur og genanvender viden og best practice.
 • Pragmatisme og effektivitet: Vi afstemmer vores fremgangsmåde efter kundens opstillede rammer, idet vi forsøger at udnytte eksisterende aktiver optimalt, hvor det er relevant
 • Et partnerskab med kunder baseret på tillid og respekt er kernen i vores kultur, for at iværksætte alle aspekter af ændringerne: mennesker, processer og teknologier
 • Vi samarbejder om at skabe realistiske måldriftsmodeller afstemt efter drejebøger og implementeringsplaner
 • Innovative strategier bygget på et fremtidssikret fundament
 • Vi fokuserer på at give brugerne fordele så tidligt som muligt, så de opnår driftsekspertise og stor kvalitet

Omfattende sundhedsviden

Vores konsulenter har mange forskellige baggrunde, både klinisk og teknologisk, hvilket kombinerer en omfattende ekspertise og forståelse af sundhedssektoren, kendskab til forretningsprocesser og digital teknologi, der gør det muligt at hjælpe vores kunder med at løse komplekse udfordringer og realisere deres strategiske mål.

De har stor erfaring med transformationsprogrammer, herunder driftsmodeller, procesændringer og -optimering, vurderinger af digital vurderingsjournal, definition af digitale Road Maps, forretningsændring og -tilpasning, rådgivningsservices til udvikling af innovative løsninger til klinisk forskning, analyser og ny viden.

Vores services

Sammen klarer vi de nye udfordringer ved digital sundhed

1. Digital transformationsstrategi

 • Udvikling af en digital strategi og RoadMap til at transformere levering af sunhedstjenester samt øge effektiviteten og forbedre patientforløbet.
 • Anvendelse af teknologi til at opfylde de kliniske og driftsmæssige mål, herunder optimering af behandlingsforløb, udarbejde nye plejemodeller samt handlemuligheder og patientinddragelse.
 • Realisering af udbyttet af din digitale investering.

2. Ændring og tilpasning af organisationen

 • Design og implementering af forandringsstrategier samt planer for at sikre, at alle ændringer giver værdi og tydelig retning for at nå kundestrategi og mål.
 • Forandring og optimering af dine forretningsprocesser for at opnå trinvise forbedringer af indsatser samt øge den digitale modenhed.
 • Etablering af forandringsnetværk for at fokusere på den menneskelige side af forandringen. Et stort engagement fra interessenter er afgørende for, at forandringsprojekter bliver en succes, og vores forandringsnetværk sikrer, at interessenter på tværs af alle organisationsniveauer og specialer er på forkant med design- og implementeringsaktiviteter.
 • Udvikling af de nødvendige færdigheder i teams for at udvikle en kultur af kontinuerlig forbedring og fremme engagement og implementering af teknologi

3. Kontinuerlig forbedring & optimering

 • Sørg for, at din virksomhed har adgang til de bedst mulige processer, erfaringer og resultater, der kan opnås, ved kontinuerligt at optimere de højt prioriterede områder.
 • Få optimal værdi ud af dine teknologiinvesteringer ved at benytte etablerede metoder til procesoptimering og best practices.
 • Identificer muligheder for forbedringer vedrørende mennesker, processer og teknologier samt datadrevne forløb

4. Innovation og viden

 • Bygger på en ny generation af Open Data Platforms for at designe kreative, brugerdefinerbare og skalerbare løsninger ved hjælp af teknologiske design teknikker.
 • Få ny værdi og indsigt til hver brugerprofil
 • Definere initiativer for udnyttelse af data baseret på en sund business case.
 • Danne de “Advanced Analytics” løsninger, der kan levere præcis indsigt og dermed støtte kunderne i at komme fra reaktiv til proaktiv planlægning og beslutning

Hvorfor Dedalus Konsulenter

Vores mål er at blive den foretrukne partner, til at sikre sundhedssektorens udvikling samt at hjælpe kunder med at nå deres mål og vision

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser